31.08.2015

Erola & Wilska - Yhteiskunnan moottori vai kivireki?

Nimeke: Yhteiskunnan moottori vai kivireki?: Suuret ikäluokat ja 1960-lukulaisuus

Toimittanut: Jani Erola & Terhi-Anna Wilska

ISBN: 952-5478-88-2

Julkaisija: University of Jyväskylä

Julkaistu: 2004

JYX

 


Sotien jälkeen syntyivät suuret ikäluokat. Tähän sukupolveen viitataan usein niin sanottuna 60-lukulaisten sukupolvena. Sukupolvi on tällä hetkellä erityisen yhteiskuntatieteellisen ja poliittisen kiinnostuksen kohteena. Ikäluokan poistuminen työmarkkinoilta seuraavan vuosikymmenen kuluessa tulee aiheuttamaan suuria muutoksia paitsi yhteiskuntarakenteellisessa, myös kulttuurisessa mielessä.

Tämä kirja on professori Timo Toivosen 60-vuotisjuhlakirja. Kirja koostuu kuudestatoista artikkelista, joissa tarkastellaan 60-lukulaisten yhteiskuntaa, suurten ikäluokkien elinoloja ja elämäntapoja ja niihin vaikuttaneita/vaikuttavia yhteiskunnallisia, sosiaalisia ja kulttuurisia muutoksia. Kirjoituksissa vertaillaan suuria ikäluokkia muihin ikäluokkiin tai käsitellään sukupolviproblematiikkaa yleisellä yhteiskuntatieteellisellä tasolla.

Takateksti