31.08.2015

Jokivuori & Ruuskanen - Arjen talous

Nimeke: Arjen talous: Talous, tunteet ja yhteiskunta

Toimittanut: Pertti Jokivuori & Petri Ruuskanen

ISBN: 952-5478-91-2

Julkaisija: University of Jyväskylä

Julkaistu: 2004

JYX

 


Taloudellinen toiminta on osa ihmisten arkea. Talous on läsnä arjen rutiinien, kulutuspäätösten, työelämän ja yhteiskunnan päivittäisessä jäsentymisessä. Jokapäiväisillä toimillamme, joita emme ehkä lainkaan miellä taloudellisiksi on taloudelliset ehtonsa ja seurauksensa. Samalla arkiset valintamme vaikuttavat jatkuvasti talouden muotoutumiseen.

Tämän teoksen artikkeleissa tarkastellaan talouden sosiaalisia ulottuvuuksia. Teoksessa tarkastellaan mm. tunteiden, luottamuksen, sitoutumisen ja kulttuurin merkitystä työelämässä, kulutuksen jäsentymisessä, organisaatioiden toiminnassa ja yhteiskunnan uudistumisessa.

Kirja on Jyväskylän yliopiston sosiologian professori Kaj Ilmosen 60-vuotisjuhlakirja.