31.08.2015

Lappalainen - Verkolla valtaa

Nimeke: Verkolla valtaa: Internet ja poliittisen kansalaistoiminnan näkymät

Tekijä: Pertti Lappalainen

ISBN: 952-5591-23-9

Julkaisija: University of Jyväskylä

Julkaistu: 2005

JYX

 


Verkolla valtaa on ensimmäinen suomenkielinen teos, jossa pohditaan internetin tarjoamia uusia mahdollisuuksia kansalaislähtöisessä poliittisessa toiminnassa. Teoksen tavoite on näyttää, miten internet muuttaa poliittista toimintaa. Yksi keskeinen väite on, että internetin avulla ihmiset voivat ratkaista henkilökohtaiseen elämään liittyviä ongelmia, nostaa niitä omaehtoisesti julkiseen keskusteluun ja toimia uudella tavalla poliittisesti.

Internet on väline ja tila, jossa portinvartijoiden merkitys on olematon. Näin ollen verkkojulkaisemista on lähes mahdotonta estää edes tiukan sensuurin maissa. Käytännön kokemukset osoittavat, että jos jotakin kirjoitusta vaaditaan poistettavaksi internetistä, se hyvin usein tulee esille jossakin toisessa paikassa. Tällaisia operaatioita kenen tahansa on helppo tehdä ja se on lähes ilmaista, nopeaa ja periaatteessa kaikki verkon käyttäjät ovat yleisöä.

Verkkotaitoisille ihmisille internet onkin kansalaistoiminnan vapauden valtakunta. Toiminnallisen valtakäsityksen näkökulmasta internet on hyvin mielenkiintoinen ilmiö. Teoksen tärkeä päätelmä on, että internetin avulla kansalaiset voivat murtaa perinteisiä rakenteita, muodostaa kansalaislähtöisiä valtapesäkkeitä missä päin maailmaa tahansa ja näin valtaistaa itsensä.

Pertti Lappalaisen kirja antaa ajattelemisen aihetta kaikille internetistä ja verkkojulkaisemi- sesta kiinnostuneille tutkijoille, opiskelijoille ja toimijoille. Se soveltuu myös yliopistolliseksi oppikirjaksi.