31.08.2015

Häyrynen - Suomalaisen yhteiskunnan kulttuuripolitiikka

Nimeke: Suomalaisen yhteiskunnan kulttuuripolitiikka

Tekijä: Simo Häyrynen

ISBN: 952-5591-35-2

Julkaisija: University of Jyväskylä

Julkaistu: 2006

JYX

 


Suomalaisessa kulttuuripolitiikassa on jo pitkään esiintynyt tarve yleisteokselle, joka toimisi alan oppikirjana ja kelpaisi samalla opastukseksi alalla työskenteleville. Suomalaisen yhteiskunnan kulttuuripolitiikka on yksi vastaus tähän tarpeeseen. Teoksessa kuvataan ja muotoillaan uudelleen käsityksiä kulttuuripolitiikan järjestelmästä, oikeutuksesta ja alati muuttuvista toimintakohteista. Lisäksi teos kuvaa suomalaisen yhteiskunnan kulttuurista muutosta ja käy läpi monipuolisesti teoreettista keskustelua kulttuuripolitiikan ihmiskuvasta ja identiteettikäsityksistä.

Simo Häyrynen on luentojensa lisäksi pureutunut kulttuuripolitiikan peruskysymyksiin useissa tieteellisissä teoksissaan ja artikkeleissaan. Parhaillaan hän työskentelee kulttuuripolitiikan yliassistenttina Jyväskylän yliopistossa.