copy_of_bannersophi.jpg

SoPhi infolet

SoPhi on julkaissut akateemisesti korkeatasoista filosofista ja yhteiskuntatieteellistä kirjallisuutta vuodesta 1995. Kirjoittajamme ovat kansainvälisesti ansioituneita tutkijoita. Julkaisemme sekä suomen- että englanninkielistä kirjallisuutta. Julkaistavat kirjat valitaan tieteellisin kriteerein asiantuntijalausuntojen pohjalta. SoPhin toimintaperiaatteina ovat nopeus, riippumattomuus ja ajankohtaisuus. Kirjat ovat helposti saatavilla maksutta internetistä. SoPhi-kirjat ovat mukana julkaisufoorumin luokituksessa.

Ehdota kirjaa

Halutessasi lähettää SoPhi-kirjoille julkaisuehdotuksen, pyydämme sinua laatimaan ehdotuksen, jossa tulee ilmetä seuraavat asiat. Voit myös halutessasi lähettää valmiin käsikirjoituksen.

  • Kirjaehdotuksen tekijän nimi ja yhteystiedot (osoite, puhelin, sähköposti)
  • Käsikirjoituksen tekijä/tekijät tai toimittaja/toimittajat
  • Käsikirjoituksen työnimi
  • Arvio käsikirjoituksen pituudesta (merkkimäärä) ja siihen sisällytettävien kuvien, esimerkkien jne. määrästä
  • Käsikirjoituksen valmistumisen aikataulu
  • Sisällysluettelo
  • Lyhyt CV
  • Niiden henkilöiden nimet ja kontaktitiedot, jotka mahdollisesti ovat jo tutustuneet käsikirjoitukseen, tuntevat kyseisen tutkimuksen tai ovat jo arvioineet sitä
  • Mitä uutta julkaistavaksi tarjottu käsikirjoitus sisältää ja millaiselle yleisölle se on suunnattu?

Ehdotuksen voit lähettää osoitteeseen info-sophi@jyu.fi

Ohjeet kirjoittajalle

SoPhi-kirjat julkaistaan verkkojulkaisuina ja ne sijoitetaan Jyväskylän yliopiston JYX-julkaisuarkistoon. Suosittelemme käyttämään Word-ohjelmaa varten tehtyä SoPhi-kirjojen mallipohjaa, jossa vaadittavat asettelut ovat valmiina tyyleinä. Teoksen kirjoittaja voi myös teettää kirjansa taiton mallipohjassa olevien muotoilujen mukaisesti. Kirjan taitosta aiheutuvista kustannuksista vastaa kirjoittaja.

Teoksen julkaisuprosessi on kirjoittajalle maksuton edellyttäen, että kirjoittaja toimittaa aineiston SoPhi-kirjoille mallipohjaan tehtynä (doc/docx-tiedostona) tai mallipohjassa ilmenevien ohjeiden mukaisesti aseteltuna. Teoksen kirjoittaja vastaa myös kielenhuollosta aiheutuvista kustannuksista.

Arviointikäytäntö

SoPhi-kirjojen julkaisemiseen liittyy vertaisarviointi (peer review- tai referee –menettely). SoPhi-kirjojen toimitus tekee tarjotusta käsikirjoituksesta julkaisupäätöksen alan asiantuntijoiden (1-2) arvioon perustuen. Vertaisarvioinnin tarkoituksena on käsikirjoituksen tieteellisen tason mahdollisimman objektiivinen tarkastelu. Tämän vuoksi arvio toteutetaan anonyymisti. Teoksessa esitetyn tutkimuksen uutuusarvo on olennainen arviointikriteeri. Arviointi kattaa myös kysymyksenasettelun, tutkimusprosessit, johtopäätökset ja teoksessa käytetyn tutkimuskirjallisuuden. SoPhi-kirjat pyrkivät arviointiprosessissa tehokkuuteen tavoitellen mahdollisimman nopeaa käsikirjoitusten käsittelyä laadusta tinkimättä. Julkaisupäätös tehdään vertaisarviolausuntojen ja SoPhi-kirjojen toimituksellisen linjan perusteella.

Toimitus

Päätoimittaja

Dos., YTT Olli-Pekka Moisio

 

Toimituskunta

YTT Hannele Harjunen

Dos., YTT Tapio Litmanen

Prof. Mika Ojakangas

 

Toimituksen osoite

Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos
PL 35
40014 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO

info-sophi@jyu.fi

ki134.jpg