19.08.2015

Arviointikäytäntö

SoPhi-kirjojen julkaisemiseen liittyy vertaisarviointi (peer review- tai referee –menettely). SoPhi-kirjojen toimitus tekee tarjotusta käsikirjoituksesta julkaisupäätöksen alan asiantuntijoiden (1-2) arvioon perustuen. Vertaisarvioinnin tarkoituksena on käsikirjoituksen tieteellisen tason mahdollisimman objektiivinen tarkastelu. Tämän vuoksi arvio toteutetaan anonyymisti. Teoksessa esitetyn tutkimuksen uutuusarvo on olennainen arviointikriteeri. Arviointi kattaa myös kysymyksenasettelun, tutkimusprosessit, johtopäätökset ja teoksessa käytetyn tutkimuskirjallisuuden. SoPhi-kirjat pyrkivät arviointiprosessissa tehokkuuteen tavoitellen mahdollisimman nopeaa käsikirjoitusten käsittelyä laadusta tinkimättä. Julkaisupäätös tehdään vertaisarviolausuntojen ja SoPhi-kirjojen toimituksellisen linjan perusteella.