17.08.2015

Ehdota kirjaa

Halutessasi lähettää SoPhi-kirjoille julkaisuehdotuksen, pyydämme sinua laatimaan ehdotuksen, jossa tulee ilmetä seuraavat asiat. Voit myös halutessasi lähettää valmiin käsikirjoituksen.

  • Kirjaehdotuksen tekijän nimi ja yhteystiedot (osoite, puhelin, sähköposti)
  • Käsikirjoituksen tekijä/tekijät tai toimittaja/toimittajat
  • Käsikirjoituksen työnimi
  • Arvio käsikirjoituksen pituudesta (merkkimäärä) ja siihen sisällytettävien kuvien, esimerkkien jne. määrästä
  • Käsikirjoituksen valmistumisen aikataulu
  • Sisällysluettelo
  • Lyhyt CV
  • Niiden henkilöiden nimet ja kontaktitiedot, jotka mahdollisesti ovat jo tutustuneet käsikirjoitukseen, tuntevat kyseisen tutkimuksen tai ovat jo arvioineet sitä
  • Mitä uutta julkaistavaksi tarjottu käsikirjoitus sisältää ja millaiselle yleisölle se on suunnattu?

Ehdotuksen voit lähettää osoitteeseen info-sophi@jyu.fi