12.08.2015

Ohjeet kirjoittajalle

SoPhi-kirjat julkaistaan verkkojulkaisuina ja ne sijoitetaan Jyväskylän yliopiston JYX-julkaisuarkistoon. Suosittelemme käyttämään Word-ohjelmaa varten tehtyä SoPhi-kirjojen mallipohjaa, jossa vaadittavat asettelut ovat valmiina tyyleinä. Teoksen kirjoittaja voi myös teettää kirjansa taiton mallipohjassa olevien muotoilujen mukaisesti. Kirjan taitosta aiheutuvista kustannuksista vastaa kirjoittaja.

Teoksen julkaisuprosessi on kirjoittajalle maksuton edellyttäen, että kirjoittaja toimittaa aineiston SoPhi-kirjoille mallipohjaan tehtynä (doc/docx-tiedostona) tai mallipohjassa ilmenevien ohjeiden mukaisesti aseteltuna. Teoksen kirjoittaja vastaa myös kielenhuollosta aiheutuvista kustannuksista.