12.08.2015

Toimitus

Päätoimittaja

Dos., YTT Olli-Pekka Moisio

 

Toimituskunta

YTT Hannele Harjunen

Dos., YTT Tapio Litmanen

Prof. Mika Ojakangas

 

Toimituksen osoite

Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos
PL 35
40014 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO

info-sophi@jyu.fi