20.08.2015

Yleiskuvaus

EnglishSuomalaisten hyvinvointipolitiikan kulmakivet, universalismi ja julkiset palvelut, ovat jo jonkin aikaa olleet uudelleenarvioinnin ja muutosten kohteena. Muutoksilla on merkittäviä seurauksia sekä kansalaisten päivittäiseen elämään, sosiaaliseen turvallisuuteen ja oikeuksiin että hyvinvoinnin ammattilaisten työhön.

Tutkimusalueella analysoidaan näitä muutoksia sekä paikallisella, kansallisella että kansainvälisten vertailujen tasolla. Tuloksena on politiikkarelevanttia empiiristä tutkimusta, joka myös kontribuoi kansainväliseen käsitteelliseen ja metodologiseen keskusteluun. Tutkimuskohteina ovat mm. lasten, nuorten ja lapsiperheiden hyvinvointi ja palvelut (ml. lastensuojelu), sukupolvien ja sukupuolten suhteet, väkivalta, hoivan muodot, hyvinvointiammatit, ammatilliset käytännöt ja niiden kehittäminen, palvelujärjestelmän rakenteelliset ja toiminnalliset muutokset (mm. yksityistäminen, henkilökohtaistaminen ja priorisointi), kansalaisten ja asiakkaiden asema, oikeudet ja osallisuus sekä väestön ikääntyminen ja iäkkäiden ihmisten palvelut.