20.08.2015

Yleiskuvaus

EnglishPainopistealan tutkimus analysoi sosiaalisten, kulttuuristen, teknologisten ja demografisten muutosten vaikutuksia sekä niiden luomia jännitteitä ja ristiriitoja. Muutoksia tarkastellaan ekologisen, taloudellisen, sosiaalisen ja kulttuurisen kestävyyden näkökulmasta. Keskeisiä painopistealan tutkimusteemoja ovat kulutus ja elämäntapa, ekososiaalisen yhteiskunnan mahdollisuudet, kulttuurisen osallistumisen ehdot, uusi työ ja talous, kestävät elinkeinot, ympäristöriskeihin sopeutuminen sekä uuden teknologian sosiaaliset vaikutukset.