20.08.2015

Yleiskuvaus

EnglishTämän monitieteisen tutkimusalueen tutkimuskohteena ovat filosofisten, eettisten ja poliittisten käsitteiden sekä poliittisten instituutioiden ja osallistumismahdollisuuksien muutokset sivilisaatioiden historiassa ja tämän päivän globaalissa maailmassa. Siinä painotetaan käsitteiden ja kielenkäytön tutkimuksen merkitystä yhteisöllisten, kulttuuristen ja poliittisten ilmiöiden ymmärtämisessä ja analysoidaan osallistumisen ja kansalaistoiminnan rakenteita, prosesseja ja muotoja.

Tutkimusalueella analysoidaan muun muassa politiikan aateperintöjä ja niihin liittyviä käsitteellisiä kiistoja, etiikan ja moraalin käsitemuutoksia, yksilöllisyyden ja yhteisöllisyyden käsitteellisiä, historiallisia ja filosofisia ehtoja, poliittisten instituutioiden ja vallankäytön muutoksia sekä poliittista toimijuutta, osallistumista ja kansalaistoimintaa. Lähestymistapa on sekä kulttuurisesti että ajallisesti vertaileva. Lähtökohtana on ajatus, että yhteiskuntia, kulttuureja ja aikakausia ei voida ymmärtää ilman käsitteellistä ja empiiristä vertailua.

Tutkimusalueeseen sisältyy tällä hetkellä yhdeksän akatemiaprojektin ohella FiDiPro -projekti ”Käsitteiden ja instituutioiden muutokset eurooppalaisessa polityssä” sekä tutkimusryhmät ”Intellectual Traditions in Ethics and Politics” (ITEP) ja kansalaisyhteiskunnan tutkimusryhmä ”Jyväskylä Research Group on Civil Society” (JYRES).