02.05.2017

Joustava opinto-oikeus (JOO)

Sopimus Joustavasta Opinto-Oikeudesta (JOO) kaikkien Suomen yliopistojen kesken astui voimaan 1.8.2004.

Yleistä JOO-opinnoista

Sopimus Joustavasta Opinto-Oikeudesta (JOO) kaikkien Suomen yliopistojen kesken astui voimaan 1.8.2004. Sopimusosapuolet vastaavat sivuaineopintojen kustannuksista opiskelijan puolesta silloin, kun opinnot liitetään toisen korkeakoulun tutkintoon. Valtakunnallisen JOO-verkkopalvelun kautta saa tietoa muiden yliopistojen hakukohteista.

Jyväskylän yliopisto ei ole mukana sähköisessä JOOPAS-palvelussa, vaan hakijat käyttävät JOO-opinto-oikeuksien hakemisessa paperilomakketta. Paperilomakkeen voi tulostaa JOOPAS-verkkopalvelusta http://www.joopas.fi tai osoitteesta:

https://confluence.csc.fi/display/JOO/Paperinen+hakulomake

Hakulomake lähetetään tiedekunnan yhteyshenkilölle: Tellervo Keto, Humanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekunta (OPK), PL 35, 40014 Jyväskylän yliopisto (Opinkivi-rakennus, huone OPK 108).

Jos lähettävä yliopisto puoltaa hakemusta, merkitsee se sitä, että kyseinen yliopisto maksaa kurssimaksut, jos opinto-oikeus myönnetään.

Hakeminen JOO-opintoihin JY:n humanistis-yhteiskuntatieteelliseen tiedekuntaan (muiden yliopistojen opiskelijat)

Muiden yliopistojen ja korkeakoulujen opiskelijat, joilla ei ole tutkinto-oikeutta Jyväskylän yliopistossa, voivat hakea erillistä opinto-oikeutta tietyn oppiaineen johonkin kokonaisuuteen (yleensä ensiksi perusopintoihin) tai yksittäiseen kurssiin. Opiskeluoikeutta on aina haettava ja niitä myönnettäessä ovat etusijalla ne, joilla haettu kokonaisuus liittyy läheisesti hakijan aikaisempiin tai toisessa oppilaitoksessa käynnissä oleviin opintoihin tai ammattiin.

Hakuaika JOO-opintoihin päättyy 30.4. Hakemukseen on ennen sen lähettämistä hankittava kotiyliopiston puolto. Opinto-oikeutta voi hakea lähes kaikkiin tiedekunnan perusopintoihin. Opinto-oikeutta ei myönnetä Jyväskylän yliopiston avoimen yliopiston ohjelmassa oleviin opintoihin.

Perusopintojen suorittamisen jälkeen voi useimmissa aineissa hakea jatko-oikeutta aineopintoihin. Valinta tapahtuu joko hakemusten tai kokeen perusteella, johon ao. laitos kutsuu hakijan. Kokeita järjestetään yleensä keväällä ja kesällä. Koemenettely on yleensä sama kuin JY:n tutkinto-opiskelijoiden sivuainehaussa, ks. sivuaineportaali https://www.jyu.fi/sivuaineet/.

Hakijoille tiedotetaan henkilökohtaisesti valinnan tuloksista. Kevään haussa myönnetyt opinto-oikeudet astuvat voimaan 1.9. Opinto-oikeus on voimassa kaksi vuotta. Mikäli joustavaa opinto-oikeutta ei myönnetä, voi hakija silti joissain tapauksissa hakea erillistä maksullista opinto-oikeutta.

Hakeminen JOO-opintoihin muihin yliopistoihin (JY:n humanistis-yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan opiskelijat)

JOO-hakemukset käsitellään kahdesti vuodessa, hakuajat päättyvät 15.4. ja 15.10.

JOO-hakuajat useimmissa yliopistoissa päättyvät 30.4. ja 31.10., mutta eivät kaikissa. Joissakin yliopistoissa on jatkuva hakuaika JOO-opintoihin. Tämä on syytä tarkistaa JOO-verkkopalvelusta tai ao. yliopistosta.

Lisätietoja: Tellervo Keto, tellervo.keto(at)jyu.fi, puh. 0400 248 149, humanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekunta, OPK 108.

Joo-puoltokriteerit

JOO-puollon saaminen edellyttää, että
1) hakija on vähintään 2. vuoden opiskelija JY:ssä 
2) haettavaa ainetta tai sen lähiainetta ei voi opiskella JY:ssa, Avoimessa yliopistossa tai kesäyliopistossa
3) hakija tarvitsee sivuainetta esim. lisätäkseen työllistymismahdollisuuksiaan 
4) hakijan tutkinnossa on vielä tilaa sivuaineelle.

Jatkotutkintoa varten ei JOO-puoltoa voi saada. Yksittäistapauksissa voi avoimen yliopiston tai kesäyliopiston opintoihin saada tukea JOO-kriteerein, joiden lisäksi otetaan huomioon opintojen työllistymismahdollisuuksia lisäävä vaikutus. Tällaisessa tapauksessa toimitetaan yhdyshenkilölle (ks. yllä) vapaamuotoinen hakemus perusteluineen; opintomaksu korvataan jälkikäteen.

Eräissä yliopistoissa on mahdollista opiskella sivuaineita omalla kustannuksella eli maksamalla erillisopintojen maksu.