17.08.2017

Kesäopetus 2017

Humanistis-yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan yleiset kesätentit ja kesäopetus

Yliopistossa voi opiskella myös kesällä. Kesän opiskelumahdollisuuksia hyväkseen käyttävä opiskelija voi nopeuttaa opintojaan. Kesäopintoihiin on mahdollista hakea opintotukea.

Yliopiston kesäopetuskausi ajoittuu 22.5. — 30.6.2017 ja 1. - 31.8.2017. Heinäkuussa ei järjestetä opetusta, mutta jokainen tiedekunta järjestää yleisen tenttipäivän. Huomaa, että lukuvuosi vaihtuu  heinä-elokuun taitteessa. Opintoja elokuussa suorittavan on oltava ilmoittautuneena lukuvuodelle 2017-2018.

Yleiset tentit 

 Humanistis- yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan yleiset tentit kesällä 2017 maanantaisin

  • 5.6.
  • 3.7
  • 14.8.

 Tenttipäivät, salit ja ohjeet tenttijälle

Historian ja etnologian laitos

Historia

Humanistis-yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan yleisinä tenttipäivinä 5.6., 3.7., 14.8. voi tenttiä historia-aineiden syventävien opintojen tenttejä. Yleisiin tenttipäiviin on ilmoittauduttava Korpissa viimeistään 31.5.2017 kello 12.00.

Historian perusopintojen ja aineopintojen kirjatenttejä voi tenttiä koko kesän ajan normaalisti eTenttinä.  Myös ilmoittautuminen on mahdollista koko kesän ajan. 

Etnologia

Humanistis-yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan yleisinä tenttipäivinä 5.6., 3.7., 14.8. voi tenttiä kaikkia etnologian Korpissa löytyviä kirjatenttejä. Yleisiin tenttipäiviin on ilmoittauduttava Korpissa viimeistään 31.5.2017 kello 12.00.  

eTentteinä tentittäviä opintojaksoja voi tenttiä koko kesän.

Eurooppa-opinnot

Humanistis-yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan yleisinä tenttipäivinä 5.6., 3.7., 14.8. voi tenttiä kaikkia Eurooppa-opintojen kirjatenttejä. Yleisiin tenttipäiviin on ilmoittauduttava Korpissa viimeistään 31.5.2017 kello 12.00. 

Kieli- ja viestintätieteiden laitos

 
Romaaniset ja klassiset kielet &
Venäjän kieli ja kulttuuri

Humanistis-yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan yleisinä tenttipäivinä 5.6., 3.7., 14.8. voi tenttiä kaikkia romaanisten ja klassisten kielten oppiaineiden ja venäjän kielen ja kulttuurin kirjatenttejä.

Kesän tentteihin on ilmoittauduttava viimeistään pe 26.5.  klo 12:00. Ilmoittautumisaika 6.5.2017 klo 8:00 -  26.5.2017 klo 12:00.

Englannin kieli

Humanistis-yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan yleisinä tenttipäivinä 5.6., 3.7. ja 14.8. voi tenttiä kaikkia englannin oppiaineen kirjatenttejä. Ilmoittautuminen kaikkiin kesän tentteihin aukeaa 1.5.2017. Ilmoittautuminen kesäkuun tenttiin päättyy jo 29.5. klo 12 (viikkoa ennen tenttipäivää). Ilmoittautuminen heinä- ja elokuun tentteihin päättyy 5.6. klo 12. Lisätietoa

Ruotsin kieli

Ilmoittautuminen kesätentteihin Korpissa viimeistään 29.5. E-tentteihin voi ilmoittautua milloin vaan. Itseopiskelusta (essee-suorituksista) sovitaan lehtoreiden kanssa hyvissä ajoin. Tenttiohjelma.  

Saksan kieli

Ilmoittautuminen kesätentteihin Korpissa viimeistään 29.5. Itseopiskelusta sovitaan lehtori Fuchsin kanssa hyvissä ajoin. Tenttiohjelma.

Suomen kieli

1) Suomen kielen kaikkia kirjatentteinä tentittäviä opintojaksoja voi suorittaa kesällä yleisinä tenttipäivinä. Poikkeus: opintojaksoa SKIS408 Kieli työelämässä ei voi tenttiä heinäkuun tenttipäivänä. Ilmoittautuminen kesäkuun tenttiin on avoinna Korpissa 8.5.–29.5. klo 12.00. Ilmoittautuminen heinä- ja elokuun tentteihin alkaa Korpissa 8.5. ja päättyy 31.5. klo 12.00.

2) e-tenttisuoritukset: a) Opintojaksoa SKIP403 Kielipolitiikka ja maahanmuuton kielikysymykset ei voi suorittaa e-tenttinä 23.6.–14.8. Kesäaikana opintojakson voi suorittaa normaalisti yleisenä tenttipäivänä. b) Opintojaksoa SKIS408 Kieli työelämässä ei voi suorittaa e-tenttinä 9.6.–31.8. Opintojakson voi suorittaa kesä- ja heinäkuun yleisenä tenttipäivänä.

3) Kesäajan itsenäisistä suorituksista, tutkielmien ohjauksista yms. on sovittava opintojakson vastuuhenkilön kanssa 29.5. mennessä. 

Suomalainen viittomakieli 

 1) Suomalaisen viittomakielen kaikkia kirjatentteinä tentittäviä opintojaksoja voi suorittaa kesällä yleisinä tenttipäivinä. Ilmoittautuminen kesäkuun tenttiin on avoinna Korpissa 8.5.–29.5. klo 12.00. Ilmoittautuminen heinä- ja elokuun tentteihin alkaa Korpissa 8.5. ja päättyy 31.5. klo 12.00.  

2) Kesäajan itsenäisistä suorituksista, tutkielmien ohjauksista yms. on sovittava opintojakson vastuuhenkilön kanssa 29.5. mennessä. 

Viestintätieteet 

Viestintätieteiden oppiaineiden tarjoamat kesäopintomahdollisuudet kesällä 2017.

Musiikin, taiteen ja kulttuurin tutkimuksen laitos

 
Opetus
Musiikkitiede ja musiikkikasvatus

Humanistis-yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan yleisinä tenttipäivinä 5.6., 3.7., 14.8. voi tenttiä kaikkia musiikin laitoksen Korpissa olevia kirjatenttejä. Kesän yleisiin tentteihin on ilmoittauduttava Korpissa viimeistään 29.5.2017.  

Kirjallisuus, taidekasvatus, taidehistoria, museologia, nykykulttuurin tutkimus

Kaikki kirjatentit ovat tentittävissä myös kesän tenttipäivinä. Ilmoittautuminen kesäkuun tenttiin päättyy 29.5.2017 klo 12.00 ilmoittautuminen heinä- ja elokuun tentteihin päättyy 5.6.2017 klo 12.00.

Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos

Opetus
eTentit

eTentissä tentittävät opintojaksot löytyvät eTentti-järjestelmästä.
Tentteihin ilmoittaudutaan eTenttijärjestelmässä ja sen lisäksi on ilmoittauduttava kyseiselle opintojaksolle Korpissa.
Huom! Opintojaksot eivät ole välttämättä koko kesää tentittävissä, joten muista tarkistaa tenttimisaikataulut eTenttijärjestelmästä.

Yleiset tentit

Humanistis-yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan kesän yleisissä tenteissä 5.6., 3.7. ja 14.8. tentittävät YFI:n opintojaksot löytyvät Korpin tentit-hakutoiminnon kautta. Ilmoittautuminen kesän yleisiin tentteihin päättyy 29.5. klo 12.00

Tenttien korjausaikataulu

Tiedoksi kesätenttijöille, että kesän tenttien korjausaikataulu on poikkeuksellinen suhteessa muun lukuvuoden tulosten julkistamiseen. Mikäli tarvitset kesän tenteistä rekisterimerkinnän ennen elokuun loppua sovi siitä tentaattorin kanssa toukokuun loppuun mennessä.

Esseet, ohjaukset yms.

Esseesuorituksista, kesäopintojen erikoissopimuksista ja ohjauksista on sovittava tentaattoreiden kanssa toukokuun loppuun mennessä.

Humanistis-yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan tieto- ja viestintätekniikan opetus

HTKP315 WWW-sisällöntuotanto, 5 op,  25.5.-20.6

Muu kesäopintotarjonta Jyväskylän yliopistossa