17.08.2017

HTKP317 WWW-sisällöntuotannon jatkokurssi

(2 op)

Sisältö

Edistyneemmät verkkosivutekniikat (esim. HTML 5, JavaScript). Sisältöjen integroiminen verkkosivuille muista verkkopalveluista.

Osaamistavoitteet

Opiskelija hallitsee edistyneempiä verkkosivutekniikoita.

Kohderyhmä ja esitiedot

Kurssilla vaaditaan html- ja css-kielten hyvä hallinta. Etusijalla ovat HTKP315-kurssin käyneet.

Opiskelumuodot

Luennot, harjoitukset, itsenäinen työskentely.

Suoritus

Osallistuminen luennoille ja harjoituksiin, valmis verkkosivusto. Arviointi asteikolla hyväksytty - hylätty.

Ajoitus

3. - 5. vuosi. Kurssi on suunnattu ensisijaisesti kandidaatin opintojen loppuvaiheessa tai maisterivaiheessa oleville.

Kurssin vastuuhenkilö on Tanja Välisalo (tanja.valisalo[a]jyu.fi).