12.02.2019

Opintohallinnon henkilöstö

Koko tiedekunnan opintoasioita hoitavat henkilöt

  • opintopäällikkö Maija Pöyhönen: perus- ja jatkotutkintojen opintoasioiden suunnittelu ja kehittäminen, lisäaikahakemukset
  • suunnittelija Heli Niskanen: tiedekunnan tohtorikoulutukseen liittyvät tehtävät

  • tuntiopettaja Saara Juutinen: tiedekunnan tieto- ja viestintäteknologian opetus
  • yliopistonopettaja Tanja Välisalo (tutkimusvapaalla / on research period  1.8.2018 - 31.1.2019): tiedekunnan tieto- ja viestintäteknologian ja työelämätaitojen opetus, opetuksen kehittämistehtävät

Opintokanslian henkilöstö

  • opintosihteeri Petra Kuisma: opintoasiat, tutkintoasiat, todistukset
  • suunnittelija Salla Kujala: opintoasiat, opiskeluoikeudet, muualla suoritettujen opintojen hyväksilukeminen, tutkintoasiat, valinta-asiat 
  • suunnittelija Tiina Rinne: opiskelijavalinta-asiat, JOO-hakemukset
  • opintosihteeri Piia Viitanen: opintoasiat, tutkintoasiat

 Kansainvälisten asioiden suunnittelijat

  • Kirsi Torkkola (vastuualue: yhteiskuntatieteiden ja filosofian, historian ja etnologian laitos sekä musiikin, taiteen ja kulttuurin tutkimuksen laitos)
  • Anne-Riitta Vanhala (vastuualue: kieli- ja viestintätieteiden laitos )

Historian ja etnologian laitos

Kieli- ja viestintätieteiden laitos

Musiikin, taiteiden ja kulttuurin tutkimuksen laitos

Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos

Kokkolan yliopistokeskus Chydenius (KYC)