08.03.2018

Ruokoja, Kristiina

Koulutussuunnittelija - yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos

Email: kristiina.ruokoja@jyu.fi
Phone: +358408054506
Room: Opinkivi 108

Yhteiskuntatieteellinen koulutusala

Työtehtävät

 • Opintohallinto (HYTK/YFI-laitos)
 • Perustutkinto-opiskelijoiden yleinen opinto-ohjaus (yhteiskuntatieteiden ja filosofian kandidaattivaiheen opiskelijat: filosofia, politiikka, sosiologia, yhteiskuntapolitiikka poislukien sosiaalityö)
 • Sivuaineopiskelijoiden opinto-ohjaus (fil, pol, sos ja ykp; erilliset opintokokonaisuudet)
 • HOPS-ohjaus (kandidaattivaiheen opiskelijat: fil, pol, sos ja ykp, pl. sosiaalityö)
 • Opiskelijavalinnat (YFI-koulutusohjelma)
 • Opetussuunnitelma-asiat
 • Opetusohjelmat
 • Kypsyysnäytteiden rekisteröinti (kandivaihe; fil, pol, sos ja ykp, pl. sosiaalityö)
 • Korvaavuudet (YFI:n perusopinnot, aineopinnot ja erilliset opintokokonaisuudet - poislukien sosiaalityö)
 • YFI-laitoksen opiskelusivujen yhteyshenkilö
 • YFI-laitoksen harjoitteluyhteyshenkilö (opintoihin sisällytettävä harjoittelu; ml. kv-harjoittelu)
 • Kirjastoyhteyshenkilö (YFI-laitos)
 • Tutoryhteyshenkilö (YFI-laitos)

Työryhmät (YFI-laitos)

 • opetuksen kehittämisryhmä
 • opinto-ohjausryhmä
 • työharjoitteluryhmä (sihteeri)
 • eEducation-ryhmä