01.02.2018

Strengell, Anna-Maria

Koulutussuunnittelija - kieli- ja viestintätieteiden laitos

Tel. +358 40 805 3241
E-mail: anna-maria.strengell(at)jyu.fi
Ag D325.1

Työtehtävät / Responsibilities

  • Opinto-ohjaus ja neuvonta englannin opiskelijoille | General study guidance for English majors and minor students
  • Muualla suoritettujen opintojen hyväksilukeminen | Transferring credits of studies completed abroad or at other Finnish universities
  • Opetusohjelma ja opetusjärjestelyt, englannin kieli ja laitoksen yhteiset kurssit | Course schedules, English section & joint courses of languages
  • Tenttiasiat, englannin kieli | Exams, English section
  • Tiedotus opiskelijoille ja henkilökunnalle | Informing students and staff
  • Verkkosivujen päivitys, englannin kieli ja kiel- ja viestintätieteiden laitos | Updating webpages
  • Englannin oppiaineen kv. yhdyshenkilö  | Contact person for student exchange at the English section
  • Kieliaineiden alumnivastaava | Alumni coordinator of languages
  • Laitoksen viestintätehtäviä | Departmental communication tasks
  • APPLANG-maisteriohjelman hallinnollisia tehtäviä | APPLANG MA programme, administrative tasks