22.02.2019

Joustava opinto-oikeus (JOO)

JOO-opinnot

Yleistä JOO-opinnoista

Sopimus Joustavasta Opinto-Oikeudesta (JOO) kaikkien Suomen yliopistojen kesken astui voimaan 1.8.2004. 

Sopimusyliopistojen opiskelijat voivat hakea erillistä opinto-oikeutta toisen yliopiston tietyn oppiaineen johonkin kokonaisuuteen (yleensä ensiksi perusopintoihin) tai yksittäiseen kurssiin. Opinto-oikeutta on aina haettava ja niitä myönnettäessä ovat etusijalla ne, joilla haettu kokonaisuus liittyy läheisesti hakijan omassa yliopistossa käynnissä oleviin opintoihin.

Opiskelijan oma yliopisto vastaa opintojen kustannuksista silloin, kun opinnot liitetään oman yliopiston tutkintoon. Valtakunnallisen JOO-verkkopalvelun kautta saa tietoa muiden yliopistojen hakukohteista. Joissain yliopistoissa toisen yliopiston opiskelijan on mahdollista opiskella sivuaineita myös omalla kustannuksellaan eli maksamalla itse erillisopintojen maksu.

Sekä Jyväskylän yliopiston opiskelijat että Jyväskylän yliopistoon hakevat käyttävät JOO-opinto-oikeuksien hakemisessa paperista lomakketta. 

Jyväskylän yliopisto ei ole mukana sähköisessä JOOPAS-palvelussa, vaan sekä Jyväskylän yliopiston opiskelijat että Jyväskylän yliopistoon hakevat käyttävät JOO-opinto-oikeuksien hakemisessa paperista lomakketta. Lomakkeen voi tulostaa JOOPAS-verkkopalvelusta  http://www.joopas.fi tai osoitteesta: https://confluence.csc.fi/display/JOO/Paperinen+hakulomake

Hakulomake lähetetään tiedekunnan yhteyshenkilölle: Tiina Rinne, Humanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekunta (OPK), PL 35, 40014 Jyväskylän yliopisto (Opinkivi-rakennus, huone OPK 115).

Jos lähettävä yliopisto puoltaa hakemusta ja opinto-oikeus myönnetään, lähettävä yliopisto maksaa kurssimaksut.

Hakeminen JOO-opintoihin muihin yliopistoihin

Jyväskylän yliopiston humanistis-yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan opiskelijat voivat hakea tiedekunnalta puoltoa JOO-hakemukselle, jolla hakevat erillisen opintokokonaisuuden opinto-oikeutta toisessa yliopistossa.

JOO-puoltokriteerit

JOO-puollon saaminen edellyttää, että

  1. hakija on vähintään toisen vuoden opiskelija Jyväskylän yliopistossa
  2. haetut opinnot muodostavat vähintään 20 opintopisteen kokonaisuuden
  3. haettavaa ainetta tai sen lähiainetta ei voi opiskella Jyväskylän yliopistossa, Jyväskylän yliopiston avoimessa yliopistossa tai kesäyliopistossa
  4. hakija tarvitsee tutkintoonsa uuden opintokokonaisuuden esim. parantaakseen työllistymismahdollisuuksiaan
  5. hakijan tutkinnossa on vielä tilaa haetuille opinnoille.

 Jatkotutkintoa varten ei voi saada JOO-puoltoa.

 Hakeminen

 JOO-hakemukset käsitellään kahdesti vuodessa; hakuajat päättyvät 15.4. ja 15.10. 

JOO-hakuajat päättyvät useimmissa yliopistoissa 30.4. ja 31.10., mutta hakuaika voi vaihdella. Joissakin yliopistoissa on jatkuva haku JOO-opintoihin. Hakuaika on syytä tarkistaa JOO-verkkopalvelusta tai ao. yliopistosta.

Lisätietoja: Tiina Rinne, tiina.j.rinne(at)jyu.fi, puh. 040 805 4150, humanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekunta, OPK 115.

JOO

Hakeminen JOO-opintoihin Jyväskylän yliopiston humanistis-yhteiskuntatieteelliseen tiedekuntaan

Muiden yliopistojen opiskelijat, joilla ei ole tutkinto-oikeutta Jyväskylän yliopistossa, voivat hakea erillistä opinto-oikeutta tietyn oppiaineen johonkin kokonaisuuteen (yleensä ensiksi perusopintoihin) tai yksittäiseen kurssiin.

Haku on jatkuva. Hakemukseen on ennen sen lähettämistä hankittava kotiyliopiston puolto. Opinto-oikeutta voi hakea lähes kaikkiin tiedekunnan perusopintoihin. Opinto-oikeutta ei myönnetä Jyväskylän yliopiston avoimen yliopiston ohjelmassa oleviin opintoihin.

Perusopintojen suorittamisen jälkeen voi useimmissa aineissa hakea jatko-oikeutta aineopintoihin. Valinta tehdään yleensä hakemusten perusteella, mutta ao. laitos voi myös kutsua hakijan valintakokeeseen. Kokeita järjestetään yleensä keväällä ja kesällä, ja koe on sama kuin Jyväskylän yliopiston tutkinto-opiskelijoiden sivuainehaussa, ks. valinnaisten opintojen portaali.

Hakijoille tiedotetaan henkilökohtaisesti valinnan tuloksista. Opinto-oikeus on voimassa kaksi vuotta. Mikäli joustavaa opinto-oikeutta ei myönnetä, hakija voi silti joissain tapauksissa hakea erillistä maksullista opinto-oikeutta.