14.09.2017

Tutkinto-ohjelman (ent. pääaineen) vaihtaminen

 

Yliopiston tutkintosäännön 10 §:n mukaan tiedekuntaneuvosto päättää periaatteista, joiden perusteella opiskelija voi siirtyä samantasoisesta ohjelmasta toiseen tiedekunnan sisällä. Humanistisen tiedekunnan tiedekuntaneuvosto on päättänyt siirtymisen periaatteista 16.9.2015.

Siirtymistä tutkinto-ohjelmasta toiseen (ent. pääaineen vaihtaminen) voi hakea kandidaatin tutkinto-ohjelmassa, maisterin tutkinto-ohjelmassa ja tohtorin tutkinto-ohjelmassa. Siirtymisen seurauksena opiskelijan opinto-oikeus alkuperäisessä tutkinto-ohjelmassa lakkaa. Pedagogisten opintojen suoritusoikeutta ei voi saada siirtymismenettelyllä.

Siirtymisen edellytyksenä on vastaanottavan laitoksen mahdollisuus ottaa ylimääräisiä opiskelijoita. Siirtoa hakevalla tulee olla suoritettuna haettavan tutkinto-ohjelman (pääaineen) opintoja.

 

Siirtyminen kandidaatin tutkinto-ohjelmasta toiseen

Kandidaatin tutkinto-ohjelman vaihtoa hakevan opiskelijan tulee olla suorittanut vähintään perusopinnot alkuperäisessä tutkinto-ohjelmassaan (pääaineessaan). Opiskelijalla tulee olla suoritettuna vähintään perusopinnot haettavasta tutkinto-ohjelmasta (pääaineesta). Haettavan tutkinto-ohjelman perusopinnot tulee olla suoritettuna vähintään arvosanalla hyvä (3/5). Mikäli opiskelija on saanut sivuaineoikeuden sivuaine- tai valintakokeen kautta hänen ei tarvitse osallistua valintakokeeseen uudelleen.

Journalistiikan, ja viestinnän tutkinto-ohjelmiin haluavan opiskelijan tulee osallistua yhteishaun valintakokeeseen ja valinta tehdään valintakoemenestyksen perusteella. Mikäli muihin tutkinto-ohjelmiin siirtymistä haluavia hakijoita on useampia kuin laitoksen on mahdollisuus ottaa, hakijat laitetaan järjestykseen haettavan tutkinto-ohjelman suoritettujen opintojen määrän ja arvosanojen perusteella.

 

Siirtyminen maisterin tutkinto-ohjelmasta toiseen

Maisterin tutkinto-ohjelman vaihtoa hakevan opiskelijan tulee olla suorittanut haettavasta tutkinto-ohjelmasta (pääaineesta) vähintään perus- ja aineopinnot.

Journalistiikan, puheviestinnän ja yhteisöviestinnän tutkinto-ohjelmiin haluavan opiskelijan tulee osallistua yhteishaun valintakokeeseen ja valinta tehdään valintakoemenestyksen perusteella. Mikäli muihin tutkinto-ohjelmiin siirtymistä haluavia hakijoita on useampia kuin laitoksen on mahdollisuus ottaa, hakijat laitetaan järjestykseen haettavan tutkinto-ohjelman suoritettujen opintojen määrän ja arvosanojen perusteella.

 

Siirtyminen tohtorin tutkinto-ohjelmasta toiseen

Tohtorin tutkinto-ohjelman vaihtoa hakevan opiskelijan tulee tehdä tutkimussuunnitelma ja opintosuunnitelma hakemaansa tutkinto-ohjelmaan. Hakemuksia käsitellään jatkuvasti.

 

Hakeminen ja hakuaika

Siirtymistä kandidaatin tai maisterin tutkinto-ohjelmasta toiseen voi hakea kerran vuodessa keväällä yhteishaun kanssa samaan aikaan. Tohtorin tutkinto-ohjelmasta toiseen siirtymistä voi hakea jatkuvasti.

Yhteishaun hakuajat

Dekaani myöntää opiskelijalle oikeuden siirtyä samantasoisesta ohjelmasta toiseen tiedekuntaneuvoston päättämien periaatteiden mukaisesti. Opiskelijan opinto-oikeus alkuperäisessä tutkinto-ohjelmassa lakkaa siirtymisen seurauksena.

 Sähköinen hakulomake