Tutkinto-ohjelman/pääaineen vaihtaminen (sähköinen lomake)

Humanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekunta.
Haettava vaihto