19.03.2013

Ketkä voivat hakea erillisvalinnassa avoimen yliopiston väylähaussa ja/tai mikä on avoimen yliopiston väylä?

Avoimen yliopiston väylähaulla tarkoitetaan hakemista yliopiston tutkinto-opiskelijaksi avoimessa yliopistossa suoritettujen opintojen perusteella. Avoimen väylän kautta voivat hakea myös erillisiä opintokokonaisuuksia suorittaneet. Avoimen yliopiston väylähaku ei koske aineenopettajankoulutuksia.

Minimivaatimuksena hyväksytyksi tulemiselle on haetun pääaineen tai sen lähiaineen perusopintojen suorittaminen vähintään arvolauseella hyvä.

Lisätietoja avoimen yliopiston väylähausta.