04.02.2015

Mitä eroa on erillisvalinnalla ja erillisillä opinnoilla?

Erillisvalinnoilla tarkoitetaan erilaisia tutkintoon tähtääviä koulutuksia, joihin hakeudutaan aiempien korkeakouluopintojen perusteella. Taustalla hakijoilla on yleensä kandidaatintutkinto, amk-tutkinto tai opintoja avoimessa yliopistossa.

Erilliset opinnot ovat yksittäisiä opintojaksoja tai opintokokonaisuuksia, joihin haetaan opiskeluoikeutta. Tyypillisiä erillisiä opintoja ovat esimerkiksi tutkintoa täydentävät opinnot (Jyväskylän yliopistosta valmistuneille) ja erilliset opintokokonaisuudet (muualta valmistuneille).

Lue lisää erillisvalinnasta ja erillisistä opinnoita.