04.02.2015

Ketkä voivat hakea yhteishaussa ja/tai mitkä tutkinnot antavat korkeakoulukelpoisuuden?

Voit hakea yhteishaun päävalinnassa, jos olet suorittanut jonkin seuraavista korkeakoulukelpoisuuden antavista tutkinnoista:

  • ylioppilastutkinnon
  • International Baccalaureate -tutkinnon (IB)
  • Eurooppalaisen ylioppilastutkinnon (EB)
  • Reifeprüfung-tutkinnon (RP)
  • vähintään kolmivuotisen ammatillisen perustutkinnon tai sitä vastaavat aikaisemmat opinnot
  • näyttötutkintona ammatillisen perustutkinnon, ammattitutkinnon tai erikoisammattitutkinnon tai niitä vastaavan aikaisemman tutkinnon
  • ulkomaisen koulutuksen, joka asianomaisessa maassa antaa kelpoisuuden vastaaviin korkeakouluopintoihin.

Opiskelijaksi voidaan hyväksyä myös hakija, jolla yliopisto toteaa muutoin olevan opintoja varten riittävät tiedot ja valmiudet.