19.03.2013

Ketkä voivat hakea erillisvalinnassa maisterikoulutuksiin?

Maisterikoulutuksella tarkoitetaan sekä jonkin tietyn pääaineen maisteriopintoja että erillisiä maisteriohjelmia.

Sekä maisteriopintoihin etttä maisteriohjelmiin on oma erillinen valintansa. Pääsääntöisesti maisterikoulutukseen voivat hakea sellaiset, jotka ovat tehneet

  • soveltuvan alemman korkeakoulututkinnon
  • muun vastaavantasoisen tutkinnon
  • vastaavantasoiset opinnot kotimaassa
  • vastaavantasoiset opinnot ulkomailla.

Korkeakoulututkintoja ovat esimerkiksi ulkomaiset vähintään bachelor-tasoiset tutkinnot, suomalaisten yliopistojen kandidaattitutkinnot sekä ammattikorkeakoulututkinnot. Hakijalla on siis oltava (tai juuri valmistumassa) vähintään kandidaattitasoinen tutkinto. Yleisinä valintakriteereinä ovat edeltävään tutkintoon sisältyvät tai sen ohella suoritetut haetun pääaineen tai sen lähiaineen opinnot, muut opinnot sekä niiden laatu. Valintaan voi sisältyä haastattelu, soveltuvuuskoe tai muun tyyppinen koe. Maisterikoulutuksen valinta perustuu aikaisempiin opintoihin sekä mahdolliseen haastatteluun tai soveltuvuuskokeeseen. Maisterikoulutuksen valinnassa ei huomioida ylioppilastutkinnosta saatuja taustapisteitä.

Valintamenettelyt vaihtelevat kuitenkin hakukohteittain, eli ennen hakua kannattaa tutustua kiinnostavien kohteiden omiin valintaperusteisiin. Lisätietotoa maisterikoulutuksesta.