22.02.2019

Harjoittelu

Opintoihin sisältyvän työharjoittelujakson tavoitteena on kartuttaa työelämävalmiuksia ja tutustua oman alan työtehtäviin käytännössä. Työharjoittelu on hyvä mahdollisuus saada oman alan työkokemusta ja solmia suhteita työnantajiin.

Lisätietoja ja oppiainekohtaiset ohjeet työharjoittelun suorittamiseen löytyvät laitosten sivuilta: