13.03.2019

Kesäopetus 2019

Humanistis-yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan yleiset kesätentit ja kesäopetus

Yliopistossa voi opiskella myös kesällä. Kesän opiskelumahdollisuuksia hyväkseen käyttävä opiskelija voi nopeuttaa opintojensa edistymistä. Kesäopintoihin on mahdollista hakea opintotukea.

Yliopiston kesäopetusta järjestetään ajalla 20.5. - 28.6.2019 ja 1.8. - 31.8.2019. Heinäkuussa ei järjestetä opetusta, mutta jokainen tiedekunta järjestää yleisen tenttipäivän. Huomaa, että lukuvuosi vaihtuu  heinä-elokuun taitteessa. Opintoja elokuussa suorittavan on oltava ilmoittautuneena lukuvuodelle 2019-2020.

Study - PexelsYleiset tentit 

Humanistis- yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan yleiset tentit kesällä 2019 maanantaisin

 • 10.6. (salissa L304)
 • 1.7. (salissa L304)
 • 5.8. (salissa L304) 

Tenttipäivät, salit ja ohjeet tenttijälle

Historian ja etnologian laitos

Tiedot päivitetään kevään aikana.

Kieli- ja viestintätieteiden laitos

Romaaniset ja klassiset kielet & Venäjän kieli ja kulttuuri

Romaaninen filologia: tiedekunnan yleisinä tenttipäivinä 10.6., 1.7. ja 5.8 voi tenttiä kaikkia romaanisen filologian kirjatenttejä. ETenttejä otetaan vastaan seuraavassa:

 • RFIP042 Johdantokurssi yleiseen ja romaaniseen kielitieteeseen koko kesän ajan

Espanja: kaikkia kirjatenttejä voi suorittaa kesäkuun ja heinäkuun yleisissä tiedekunnan tenttipäivissä sekä eTenttinä 15.7.2019 saakka. Tänä vuonna tenttejä ei oteta vastaan elokuussa.

Venäjä: kaikkia kirjatenttejä sekä eTenttejä voi suorittaa kaikkina kesän tenttipäivinä.

Italia, latina ja antiikin kulttuuri: kaikkia kirjatenttejä voi suorittaa kaikkina kesän tenttipäivinä.

Ilmoittautuminen tapahtuu sekä yleisiin tenttipäiviin että eTentteihin romaanisessa filologiassa, venäjän kielessä ja kulttuurissa, espanjassa, italiassa, latinassa ja antiikin kulttuurissa 13.5.-31.5.2019 välisenä aikana.

Englannin kieli

Humanistis-yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan yleisinä tenttipäivinä 10.6., 1.7. ja 5.8. voi tenttiä englannin oppiaineen kirjatenttejä joitakin poikkeuksia lukuun ottamatta. Ilmoittautuminen kaikkiin kesän tentteihin aukeaa 13.5.2019. Ilmoittautuminen kaikkiin kesän tentteihin päättyy 31.5. klo 12. Lisätietoa itseopiskeluvaihtoehdoista.

 

Muiden oppiaineiden tiedot päivitetään kevään aikana.

Musiikin, taiteen ja kulttuurin tutkimuksen laitos

Tiedot päivitetään kevään aikana.

Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos

Opetus

 • Korppi
  Tarjolla on mm. Filosofian kesäseminaari ja verkkokursseina Tieteen teoria ja Tieteen etiikka sekä itsenäisesti opiskeltavia jaksoja
 • Jyväskylä Summer School in Human Sciences -kesäkouluun voivat hakea myös tutkinto-opiskelijat. Kesäkouluun on haettava 1.3.2019 mennessä, hakuohjeet kesäkoulun sivuilla. Kesäkoulun kurssien suoritukset käyvät tutkinnon vapaasti valittaviin muihin opintoihin.
  Kesäkoulussa tarjolla mm.
  • Humor, Laughter and Society
  • Greek Political Thought and its Modern Echos
  • Nordic Working Life Model: Past, Present and the Future of Work in Light of Institutional Theories
  • Changes of Work and Economy
  • Visual Research Methods

Esseet, ohjaukset yms.

Esseesuorituksista, kesäopintojen erikoissopimuksista ja ohjauksista on sovittava tentaattoreiden kanssa toukokuun loppuun mennessä.

Tentit

eTentissä tentittävät opintojaksot löytyvät eTentti-järjestelmästä. eTentteihin ilmoittaudutaan eTenttijärjestelmässä (ilmoittautuminen auki läpi kesän) ja sen lisäksi on ilmoittauduttava kyseiselle opintojaksolle Korpissa.
Huom! Opintojaksot eivät ole välttämättä koko kesää tentittävissä, joten muista tarkistaa tenttimisaikataulut eTenttijärjestelmästä.

Kesän tenttien korjausaikataulu on poikkeuksellinen suhteessa muun lukuvuoden tulosten julkistamiseen. Mikäli tarvitset kesän tenteistä rekisterimerkinnän ennen elokuun loppua, sovi siitä tentaattorin kanssa toukokuun loppuun mennessä.

Humanistis-yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan tieto- ja viestintätekniikan opetus

Tiedot päivitetään kevään aikana.

Muu kesäopintotarjonta Jyväskylän yliopistossa

Kesäkoulut ja -kurssit muualla

Monet ulkomaiset korkeakoulut järjestävät kesäkouluja tai muita lyhytkursseja, joihin korkeakouluopiskelijat voivat hakea. Opetus on usein englanninkielistä. Kesäkursseilla opiskellaan kansainvälisessä joukossa yleensä yhtä tiettyä teemaa. Kursseille hakeudutaan itsenäisesti. Mikäli tietty lyhytkurssi kiinnostaa ja haluaisit selvittää, voidaanko ko. opintoja hyväksilukea tutkintoosi, ota yhteys hyvissä ajoin koulutussuunnittelijaan. Lisätietoja lyhytkurssivaihtoehdoista löytyy kansainvälisten palveluiden nettisivuilta.

Humanistis-yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan matka-apuraha lyhytliikkuvuuteen

Humanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekunta tarjoaa haettavaksi matka-apurahoja lyhytliikkuvuuteen tiedekunnan perustutkinto-opiskelijoille. Lyhytliikkuvuus voi olla esimerkiksi eri yliopistojen tarjoama intensiivikurssi (kesä-/talvikoulut) tai lyhyt työharjoittelu. Tämä matka-apuraha EI ole tarkoitettu vaihto-ohjelmien kautta tapahtuvaan liikkuvuuteen. Apurahan suuruus on 300 € Euroopassa tehtävään harjoitteluun ja 400 € Euroopan ulkopuolella tehtävään harjoitteluun.

opiskelijat5