07.05.2018

Kesäopetus 2018

Humanistis-yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan yleiset kesätentit ja kesäopetus

Yliopistossa voi opiskella myös kesällä. Kesän opiskelumahdollisuuksia hyväkseen käyttävä opiskelija voi nopeuttaa opintojensa edistymistä. Kesäopintoihiin on mahdollista hakea opintotukea.

Yliopiston kesäopetusta järjestetään ajalla 21.5. - 29.6.2018 ja 1.8. - 31.8.2018. Heinäkuussa ei järjestetä opetusta, mutta jokainen tiedekunta järjestää yleisen tenttipäivän. Huomaa, että lukuvuosi vaihtuu  heinä-elokuun taitteessa. Opintoja elokuussa suorittavan on oltava ilmoittautuneena lukuvuodelle 2018-2019.

Yleiset tentit 

Humanistis- yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan yleiset tentit kesällä 2018 maanantaisin

 • 4.6. (salissa C1)
 • 2.7. (salissa C1)
 • 13.8. (salissa C1) 

Tenttipäivät, salit ja ohjeet tenttijälle

Historian ja etnologian laitos

Historia

Humanistis-yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan yleisinä tenttipäivinä 4.6., 2.7., 13.8. voi tenttiä historia-aineiden syventävien opintojen tenttejä. Yleisiin tenttipäiviin on ilmoittauduttava Korpissa seuraavasti:

 • kesäkuun tenttiin  viimeistään 28.5. kello 12.00
 • heinäkuun ja elokuun tentteihin viimeistään 31.5. kello 12.00.

Historian perusopintojen ja aineopintojen kirjatenttejä voi tenttiä koko kesän ajan eTenttinä.  Myös ilmoittautuminen on mahdollista koko kesän ajan.

Etnologia ja antropologia

Humanistis-yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan yleisinä tenttipäivinä 4.6., 2.7., 13.8. voi tenttiä kaikkia etnologian ja antropologian Korpista löytyviä kirjatenttejä. Yleisiin tenttipäiviin on ilmoittauduttava Korpissa seuraavasti:

 • kesäkuun tenttiin  viimeistään 28.5. kello 12.00
 • heinäkuun ja elokuun tentteihin viimeistään 31.5. kello 12.00.

eTentteinä tentittäviä opintojaksoja voi tenttiä koko kesän. Myös ilmoittautuminen on mahdollista koko kesän ajan.

Eurooppa-opinnot

Humanistis-yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan yleisinä tenttipäivinä 4.6. ja 2.7. voi tenttiä kaikkia Eurooppa-opintojen kirjatenttejä. Yleisiin tenttipäiviin on ilmoittauduttava Korpissa seuraavasti:

 • kesäkuun tenttiin  viimeistään 28.5. kello 12.00
 • heinäkuun tenttiin viimeistään 31.5. kello 12.00.

Eurooppa-opintojen suorittaminen päättyy lukuvuoden 2017-2018 lopussa 31.7.2018, joten elokuun tentissä niitä ei voi enää suorittaa.

Kieli- ja viestintätieteiden laitos

Romaaniset ja klassiset kielet & Venäjän kieli ja kulttuuri

Humanistis-yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan yleisinä tenttipäivinä 4.6., 2.7., 13.8. voi tenttiä kaikkia romaanisten ja klassisten kielten oppiaineiden ja venäjän kielen ja kulttuurin kirjatenttejä.

Kesän tentteihin on ilmoittauduttava viimeistään pe 25.5.2018 klo 12.00. Ilmoittautumisaika alkaa 12.5.2018 klo 8.00.

Englannin kieli

Humanistis-yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan yleisinä tenttipäivinä 4.6., 2.7. ja 13.8. voi tenttiä kaikkia englannin oppiaineen kirjatenttejä lukuun ottamatta kursseja EKIA391 Reading and Writing in a Foreign Language ja EKIS373 Assessing Reading and Writing. Ilmoittautuminen kaikkiin kesän tentteihin aukeaa 1.5.2018. Ilmoittautuminen kesäkuun tenttiin päättyy 28.5. klo 12 (viikkoa ennen tenttipäivää). Ilmoittautuminen heinä- ja elokuun tentteihin päättyy jo 4.6. klo 12. Lisätietoa

Ruotsin kieli

Ruotsin kielessä voi suorittaa kesällä tiedekuntatenttejä, e-tenttejä ja muita itsenäisiä opintosuorituksia kesäohjelman mukaisesti. lmoittautuminen Korpissa viimeistään ma 28.5. klo 12 kaikkiin kesän 2018 tiedekuntatentteihin (HUOM! e-tentteihin voi ilmoittautua milloin vaan). Esseesuorituksista on hyvä sopia tentaattorin kanssa hyvissä ajoin.  

Saksan kieli ja kulttuuri

Saksan kielessä ja kulttuurissa voi suorittaa kesällä tiedekuntatenttejä ja muita itsenäisiä opintosuorituksia kesäohjelman mukaisesti. Ilmoittautuminen kesätentteihin Korpissa viimeistään 28.5. klo 12. Itseopiskelusta sovitaan lehtori Fuchsin kanssa hyvissä ajoin. 

Suomen kieli

1) Kesän yleisinä tenttipäivinä voi tenttiä kaikkia suomen kielen kirjatentteinä tentittäviä opintojaksoja. Poikkeukset:

 •  Opintojaksoa SKIA602 Suomi toisena kielenä ei voi tenttiä kesän tenttipäivinä. (Huomaa, että tämä opintojakso on yleensäkin tarjolla kirjatenttinä vain niille opiskelijoille, joilla on jo runsaasti s2-alan opetuskokemusta.)
 • Opintojakso SKIP403 Kielipolitiikka ja maahanmuuton kielikysymykset on tentittävissä kirjatenttinä heinäkuun tenttipäivänä.

Ilmoittautuminen kesäkuun tentteihin alkaa 14.5. ja päättyy 28.5. klo 12.00. Ilmoittautuminen heinä- ja elokuun tentteihin alkaa 14.5. ja päättyy 31.5. klo 12.00.

2) e-tenttisuoritukset: 

 • Opintojaksoa SKIP403 Kielipolitiikka ja maahanmuuton kielikysymykset ei voi suorittaa e-tenttinä 8.6.–31.7. Opintojakson voi suorittaa heinäkuun yleisenä tenttipäivänä.
 • Opintojaksoa SKIS408 Kieli työelämässä ei voi suorittaa e-tenttinä 5.6.–31.7. Opintojakson voi suorittaa yleisinä tenttipäivinä.

3) Kesäajan itsenäisistä suorituksista, tutkielmien ohjauksista yms. on sovittava opintojakson vastuuhenkilön kanssa 31.5. mennessä.

Suomalainen viittomakieli 

 1) Suomalaisen viittomakielen kaikkia kirjatentteinä tentittäviä opintojaksoja voi suorittaa kesällä yleisinä tenttipäivinä. Ilmoittautuminen kesäkuun tenttiin on avoinna Korpissa 14.5.–28.5. klo 12.00. Ilmoittautuminen heinä- ja elokuun tentteihin alkaa Korpissa 14.5. ja päättyy 31.5. klo 12.00.

2) Kesäajan itsenäisistä suorituksista, tutkielmien ohjauksista yms. on sovittava opintojakson vastuuhenkilön kanssa 31.5. mennessä.

Viestintätieteet 

Viestintätieteiden oppiaineiden tarjoamat kesäopintomahdollisuudet kesällä 2018.

Musiikin, taiteen ja kulttuurin tutkimuksen laitos

Opetus

Musiikkitiede ja musiikkikasvatus

Humanistis-yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan yleisinä tenttipäivinä 4.6., 2.7., 13.8. voi tenttiä kaikkia musiikin laitoksen Korpissa olevia kirjatenttejä. Kesän yleisiin tentteihin on ilmoittauduttava Korpissa viimeistään 28.5.2018.  

Kirjallisuus, taidekasvatus, taidehistoria, museologia, nykykulttuurin tutkimus

Kaikki kirjatentit ovat tentittävissä myös kesän tenttipäivinä. Ilmoittautuminen kesäkuun tenttiin päättyy 28.5.2018 klo 12.00 ilmoittautuminen heinä- ja elokuun tentteihin päättyy 4.6.2018 klo 12.00.

Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos

Opetus

Esseet, ohjaukset yms.

Esseesuorituksista, kesäopintojen erikoissopimuksista ja ohjauksista on sovittava tentaattoreiden kanssa toukokuun loppuun mennessä.

eTentit

eTentissä tentittävät opintojaksot löytyvät eTentti-järjestelmästä.
eTentteihin ilmoittaudutaan eTenttijärjestelmässä (ilmoittautuminen auki läpi kesän)  ja sen lisäksi on ilmoittauduttava kyseiselle opintojaksolle Korpissa.
Huom! Opintojaksot eivät ole välttämättä koko kesää tentittävissä, joten muista tarkistaa tenttimisaikataulut eTenttijärjestelmästä.

Yleiset tentit

Humanistis-yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan kesän yleisissä tenteissä 4.6., 2.7., 13.8. tentittävät YFI:n opintojaksot löytyvät Korpin tentit-hakutoiminnon kautta. Ilmoittautuminen kesän yleisiin tentteihin päättyy ma 28.5.2018 klo 12.00.

Tenttien korjausaikataulu

Tiedoksi kesätenttijöille, että kesän tenttien korjausaikataulu on poikkeuksellinen suhteessa muun lukuvuoden tulosten julkistamiseen. Mikäli tarvitset kesän tenteistä rekisterimerkinnän ennen elokuun loppua, sovi siitä tentaattorin kanssa toukokuun loppuun mennessä.

Humanistis-yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan tieto- ja viestintätekniikan opetus

HYTA1300 Videotuotanto, 5 op (4.5.2018 - 22.6.2018)

Muu kesäopintotarjonta Jyväskylän yliopistossa