15.02.2018

Opetusperiodit ja yleiset tenttipäivät

Opetusperiodit 2017 - 2018

1. Periodi 1.8.-20.10.2017*
2. periodi 23.10. - 15.12.2017
3. periodi 8.1. - 9.3.2018
4. periodi 12.3. - 18.5.2018
5. periodi 21.5. - 29.6.2018

*Uusien opiskelijoiden orientaatio-ohjelma alkaa ti 29.8.2017 ja yliopiston lukuvuoden
opetus alkaa viimeistään ma 4.9.2017.

Opetuksen pääsiäistauko on 26.3.-2.4.2018. Opetus alkaa heti toisen pääsiäispäivän jäl-
keen.
Yliopiston avajaiset ovat ke 6.9.2017 kello 12.00 - 15.00,

Uusille suomalaisille opiskelijoille järjestetään yliopiston yhteista orientaatio-ohjelmaa
29.8. - 1,.9.2017. Kansainvälisten opiskelijoiden orientaatiojakso järjestetään 29.8.-1.9.2017.
Keväällä 20L8 saapuville kansainvälisille opiskelijoille järjestetään orientaatiojakso 3.-
5.1.2018. 

Humanistis-yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan yleiset tentit 2017 - 2018

Tentit alkavat perjantaisin klo 12, lukuun ottamatta kesätenttejä, jotka pidetään maanantaisin. 

syksy 2017 
 • 8.9. (salissa L 304)
 • 6.10. (salissa C1)
 • 10.11. (salissa L 304)
 • 1.12. (salissa L 304)
kevät 2018
 • 19.1. (salissa L 304)
 • 9.2. (salissa L 304)
 • 9.3. (salissa L 304)
 • 13.4. (salissa L 304)
 • 11.5. (salissa L 304)
kesä 2018 (maanantaisin)
 • 4.6. (salissa C1)
 • 2.7. (salissa C1)
 • 13.8. (salissa C1) 

Tenttitilaisuuden kulku

Tentittävät oppiaineet ovat jaettuina yllämainittuihin saleihin, ja salijako on nähtävillä tenttirakennuksen aulassa tenttipäivän aamuna. Tentinvalvojat jakavat tenttikuoret tenttijöille saliin mentäessä. Käytännössä tämä tapahtuu niin, että valvojat lukevat kuoresta tenttijän nimen, tenttijä vastaanottaa kuoren ja siirtyy saliin odottamaan kuulustelun alkamista. Salissa laukut tulee jättää salin etuosaan, niitä ei siis saa viedä mukana penkkiin. Kesken kuulustelun laukuilla ei myöskään saa käydä ilman valvojan lupaa.

Tentti voi alkaa ja tenttikuoret voi avata, kun valvojat antavat luvan. Kuulusteluaika luetaan alkavaksi siitä hetkestä, kun tenttijät näkevät kysymykset. Valvojat voivat ottaa tenttiin myöhästyneen opiskelijan, ei kuitenkaan sen jälkeen, kun muita tenttijöitä on poistunut salista. Yleisen tentin kesto on neljä tuntia.

Tentissä käytetään vain salissa jaettavia papereita. Valvojat huolehtivat yleensä lisäpapereiden jakamisesta, mutta lisäpaperia voi käydä noutamassa myös salin edestä. Tenttikysymyksiä ei saa viedä mukana salista poistuttaessa. Tentistä saa poistua, kun tentin alkamisesta on kulunut puoli tuntia.

E-tentti

eTentti on sähköinen tentti, jonka opiskelija suorittaa itsenäisesti yliopiston eTenttitilassa:

eTentti-ohjeet sekä salin X150 aukioloajat löytyvät IT-palveluiden sivuilta.

Tentinvalvontavuorot (henkilökunnalle)