10.01.2019

Opetusperiodit ja yleiset tenttipäivät

Opetusperiodit 2018 - 2019

1. periodi     1.8.-28.10.2018*
2. periodi     29.10.- 31.12.2018 (Opetus päättyy 21.12.2018)
3. periodi     1.1.- 10.3.2019 (Opetus alkaa 7.1.2019)
4. periodi    11.3.-19.5.2019
5. periodi     20.5.-28.6.2019

*Uusien opiskelijoiden orientaatio-ohjelma alkaa ma 3.9.2018 ja yliopiston lukuvuoden opetus alkaa viimeistään ma 10.9.2018.

Yliopiston avajaiset ovat ke 5.9.2018 kello 12.00 - 15.00.
Opetuksen pääsiäistauko on 15.- 22.4.2019. Opetus alkaa heti toisen pääsiäispäivän jälkeen.

Kansainvälisille opiskelijoille järjestettävä orientaatiojakso alkaa ti 4.9.2018. Keväällä 2019 saapuville kansainvälisille opiskelijoille järjestetään orientaatiojakso 3.-7.1.2019.

Humanistis-yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan yleiset tentit 2018 - 2019

Tentit alkavat perjantaisin klo 12.00 lukuun ottamatta kesätenttejä, jotka pidetään maanantaisin klo 12.00. 

syksy 2018 
 • 21.9. (salissa M103)
 • 12.10. (salissa M103)
 • 9.11. (salissa L304)
 • 3.12. (salissa M103, huom. tenttipäivä maanantai)
kevät 2019
 • 18.1. (salissa L304)
 • 15.2. (salissa L304)
 • 15.3. (salissa L304)
 • 12.4. (salissa L304)
 • 10.5. (salissa L304)
kesä 2019 (maanantaisin)
 • 10.6. (salissa L304)
 • 1.7. (salissa L304)
 • 5.8. (salissa L304)

Tenttitilaisuuden kulku

TenttiTentittävät oppiaineet ovat jaettuina yllämainittuihin saleihin. Tentinvalvojat jakavat tenttikuoret tenttijöille saliin mentäessä. Käytännössä tämä tapahtuu niin, että valvojat lukevat kuoresta tenttijän nimen, tenttijä vastaanottaa kuoren ja siirtyy saliin odottamaan kuulustelun alkamista. Salissa laukut tulee jättää salin etuosaan, niitä ei siis saa viedä mukana penkkiin. Kesken kuulustelun laukuilla ei myöskään saa käydä ilman valvojan lupaa.

Tentti voi alkaa ja tenttikuoret voi avata, kun valvojat antavat luvan. Kuulusteluaika luetaan alkavaksi siitä hetkestä, kun tenttijät näkevät kysymykset. Valvojat voivat ottaa tenttiin myöhästyneen opiskelijan, mutta ei kuitenkaan sen jälkeen, kun muita tenttijöitä on poistunut salista. Yleisen tentin kesto on neljä tuntia.

Tentissä käytetään vain salissa jaettavia papereita. Valvojat huolehtivat yleensä lisäpapereiden jakamisesta, mutta lisäpaperia voi käydä noutamassa myös salin edestä. Tenttikysymyksiä ei saa viedä mukana salista poistuttaessa. Tentistä saa poistua, kun tentin alkamisesta on kulunut puoli tuntia.

E-tentti

eTentti on sähköinen tentti, jonka opiskelija suorittaa itsenäisesti yliopiston eTenttitilassa:

eTentti-ohjeet sekä salin X150 aukioloajat löytyvät IT-palveluiden sivuilta.

Tentinvalvontavuorot (henkilökunnalle)