08.08.2018

Hyvikset

HyvisHyvikset eli hyvinvointineuvojat tarjoavat opiskelijalle keskusteluapua mieltä painavien asioiden purkamiseksi ja ohjaavat tarvittaessa muille auttajatahoille. Hyviksen puheille voi tulla, kun jokin asia mietityttää ja hankaloittaa opinnoissa selviämistä, niiden etenemistä tai yliopistoyhteisössä toimimista. Hyviksen kanssa käydyt keskustelut ovat luottamuksellisia. 

Hyvis-toimintamalli auttaa opiskelijoita pitämään huolta opiskelukyvystään ja hyvinvoinnistaan koko opintopolun ajan. 

Hyvisten yhteystiedot löytyvät laitosten verkkosivuilta: