26.02.2019

Tiedotuskanavat

Sähköpostilistat

Tiedotus tapahtuu verkkosivujen lisäksi sähköpostilistoilla, joille uudet opiskelijat liitetään automaattisesti opintojen alussa. Näitä listoja käyttävät laitokset, tiedekunta ja yliopiston hallinto opiskelijoille suunnatussa tiedotuksessaan. Ainejärjestöt tiedottavat omasta toiminnastaan sekä ajankohtaisista opintoasioista omilla sähköpostilistoillaan, joille opiskelijan tulee liittyä itse. Ainejärjestöjen yhteystiedot löytyvät esimerkiksi JYY:n verkkosivuilta.

Sosiaalinen media

Humanistis-yhteiskuntatieteellisellä tiedekunnalla on Facebook-sivu, jota käytetään epäviralliseen ja vapaamuotoiseen viestintään sekä tiedottamiseen tutkimuksen kohokohdista sekä ajankohtaisista tapahtumista tiedekunnassa. Tiedekunnan löydät myös Twitteristä ja Instagramista.