opiskeluoikeuden-muutoshakemus_hakemus-siirtya-suorittamaan-tutkintoa-tutkinto-ohjelmassa.pdf