11.05.2017

Tieto- ja viestintätekniikan opinnot

Humanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekunta järjestää opiskelijoilleen opiskelu- ja työelämätaitoja tukevaa koulutusta teknologiataidoissa. Tieto- ja viestintätekniikan opetusta järjestetään sekä erillisinä kursseina että integroituna laitosten omaan opetukseen.

Opetusohjelma keväällä ja kesällä 2017 

  • HTKA114 Peliprojekti, 5 op
  • HTKP315 WWW-sisällöntuotanto, 5 op (kesäkurssi)

Opetusohjelma syksyllä 2017 (alustava)

  • HYTP1001 Tieto- ja viestintäteknologian perusteet 1, 3 op
  • HYTP1002 Tieto- ja viestintäteknologian perusteet 2, 3 op
  • HYTP1100 Digitaalinen kuvankäsittely, 3 op
  • HTKA112 Pelin lumo, 5 op