02.01.2017

Mitä TVT-taitoja tarvitset?

Opinnoissa ja työssä tarvittavat tieto- ja viestintäteknologian taidot

Tieto- ja viestintäteknologian taidot ovat edellytys opinnoista selviytymiselle ja työelämään astumiselle. Mitä taitoja humanistin pitäisi hallita, ja mistä niitä voi hankkia?

Opiskelutaidot

Työelämätaidot

Erikoistuminen

Opiskelutaidot

TAITO MISSÄ HANKITAAN?
Tietokoneen käyttöjärjestelmä
tiedostojen, kansioiden ja levyasemien hallinta, ohjauspaneelin ja tehtävienhallinnan käyttö
WWW
selainohjelmien peruskäyttö, hakukoneet, tietoturva
Sähköposti
liitetiedostot, tietoturva

Tietoturva ja netiketti
Kirjastojärjestelmät ja Internet-tiedonhankinta
JYKDOK-kokoelmatietokanta, muut tietokannat, verkkoaineistot
Korppi-opintojärjestelmä ja eHOPS (sähköinen henkilökohtainen opintosuunnitelma Korpissa)
Verkko-oppimisympäristöt (Optima, Moodle)
Toimisto-ohjelmat
tekstinkäsittely, taulukkolaskenta,
esitysgrafiikka

Työelämätaidot

Työelämässä tarvittavat TVT-taidot on tärkeä ottaa haltuun jo opiskeluaikana, jotta työelämään astuminen onnistuu mahdollisimman sujuvasti. Tarvittavat taidot vaihtelevat aloittain. Osaamisalueita voivat olla esimerkiksi:

Hyödynnä tiedekunnan ja oman laitoksesi kurssitarjontaa. Seuraa myös muuta yliopistolla tarjottavaa tieto- ja viestintäteknologian opetusta.

Erikoistuminen

Osa humanisteista erikoistuu tieto- ja viestintäteknologiaan. Erikoistuminen voi tapahtua esimerkiksi tutkielma-aiheiden, sivuainevalintojen, työharjoittelun tai harrastuneisuuden kautta.

Perustuu humanistisen tiedekunnan tietostrategiaan.