20.05.2017

HTKA114 Peliprojekti

(5 op)

Humanistis-yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan ja informaatioteknologian tiedekunnan yhteistyössä järjestämä kurssi. Huom! Syksystä 2015 lähtien kurssin voi sisällyttää osaksi taiteiden ja kulttuurintutkimuksen laitoksen koordinoimaa pelitutkimuksen ja pelisuunnittelun opintokokonaisuutta (25 op). Myös aiemmin käydyn kurssin voi sisällyttää opintokokonaisuuteen.

Sisältö

PeliprojektiKurssilla perehdytään pelisuunnittelun eri osa-alueisiin ja suunnitellaan monitieteisissä projektiryhmissä digitaalinen peli, josta toteutetaan vähintään pelattava prototyyppi.

Hakeminen ja valinta

Kurssille on erillinen haku yleensä marraskuussa. Etusijalla valinnassa ovat humanistisen tiedekunnan ja informaatioteknologian tiedekunnan opiskelijat. Jälkimmäisistä ovat etusijalla tietotekniikan laitoksen opiskelijat. Opintojaksolle valitaan hakemusten perusteella 12 - 20 opiskelijaa. Hakuprosessiin on hyvä suhtautua työnhaun harjoitteluna. Osallistuminen ei edellytä aiempaa kokemusta pelien tekemisestä, vaan kiinnostusta peleihin ja luovaan työskentelyyn. Toteutustekniikat valitaan ryhmäkohtaisesti pelisuunnitelman tarpeiden ja osallistujien osaamisen mukaan.

Tarkemmat ohjeet hakemisesta kurssille ja valintaprosessista löytyvät kurssin Korppi-sivuilta. 

 

peliprojekti.jpgKorvaavuudet

Kurssi korvaa tietotekniikan kurssin TIEA207 Aineopintojen projektityö. Kurssin voi sisällyttää pelitutkimuksen ja pelisuunnittelun opintokokonaisuuteen. Korvaavuuksia muihin oppiaineisiin voi neuvotella omalla laitoksella.

Esitiedot

Kurssille hakevilta toivotaan suoritetuksi kursseja HTKA112 Pelin lumo (tai vastaava) ja TIEA219 Pelisuunnittelu. Ohjelmoijan tehtäviin hakeville on eduksi hallita vähintään TIEP111 Ohjelmointi 2 -kurssin tiedot.

Kurssilla tehtyjä pelejä

Lisätietoja antavat kurssin vastuuopettajat:

Jukka Varsaluoma (jukka.varsaluoma@jyu.fi)
Tanja Välisalo (tanja.valisalo@jyu.fi)