26.02.2018

Tutkintojen osaamistavoitteet

Perustutkintojen osaamistavoitteet

 
HuK- tai YTK-tutkinnon suorittanut
 • hallitsee oman alansa keskeisen tiedollisen ja taidollisen sisällön
 • hallitsee tiedonhankinnan menetelmiä ja osaa arvioida tietoa kriittisesti
 • arvostaa tieteellistä tietoa ja osaa soveltaa sitä oman alansa työtehtävissä sekä tiedostaa toimintaansa liittyvän eettisen vastuun
 • hallitsee keskeiset työelämässä tarvittavat yhteistyön sekä tieto- ja viestintätekniikan taidot
 • osaa toimia monikielisissä ja -kulttuurisissa työryhmissä ja -yhteisöissä
 • tunnistaa oman osaamisensa vahvuudet ja on valmis kehittämään tiedollisia ja taidollisia valmiuksiaan
 • tuntee oman alansa työllistymismahdollisuuksia ja omaa valmiudet maisteriopintojen suorittamiseen
 
FM- tai YTM-tutkinnon suorittanut
 • hallitsee oman tieteenalansa keskeiset sisällöt ja menetelmät ja on syventänyt asiantuntemustaan yhdellä tai useammalla erityisalueella
 • osaa tuottaa uutta tietoa ja toimia oman alansa kehittäjänä
 • osaa käyttää eettistä harkintaa asiantuntijatehtävissä
 • hallitsee monipuolisesti asiantuntijatehtävissä tarvittavat projektityön ja viestinnän taidot
 • arvostaa ja osaa kehittää yhteistyötä monikielisissä ja -kulttuurisissa ympäristöissä
 • tunnistaa oman osaamisensa vahvuudet ja on omaksunut elinikäisen oppimisen ajatuksen
 • osaa jäsentää omaa osaamistaan suhteessa työllistymistavoitteisiinsa ja omaa valmiudet tieteelliseen jatkotutkintoon omalla alallaan