16.03.2017

Tutkinto-ohjelman (ent. pääaineen) vaihtaminen

 

Yliopiston tutkintosäännön 10 §:n mukaan tiedekuntaneuvosto päättää periaatteista, joiden perusteella opiskelija voi siirtyä samantasoisesta ohjelmasta toiseen tiedekunnan sisällä.  Humanistisen tiedekunnan tiedekuntaneuvosto on päättänyt siirtymisen periaatteista 16.9.2015.

Tutkinto-ohjelman vaihto on mahdollista tilanteessa, jossa tutkintotavoite ei muutu. Muussa tapauksessa tulee hakea joko siirtohaussa kandi- ja maisteriohjelmaan tai yhteishaussa maisteriohjelmaan. Jos opiskelija haluaa vaihtaa tutkinto-ohjelmaa eli pääainetta/opintosuuntaa kandivaiheessa siten, että tutkintotavoite muuttuu (esim. HuK-tutkinnosta YTK-tutkintoon) tulee  hänen hakea siirtohaussa. Siirtohaku tapahtuu Opintopolussa. Opiskelijan aiempi tutkinto-oikeus päättyy hänen saatuaan uuden tutkinto-oikeuden.  Jos opiskelija haluaa vaihtaa tutkinto-ohjelmaa eli pääainetta/opintosuuntaa maisterivaiheessa siten, että tutkintotavoite muuttuu (esim. YTM-tutkinnosta FM-tutkintoon) tulee hakijan hakea yhteishaussa maisteriopintoihin. Yhteishaku tapahtuu Opintopolussa. Molemmissa hauissa edellytetään, että hakijalla on jo suoritettuna haettavan tutkinto-ohjelman/pääaineen opintoja. Tarkemmat valintaperusteet on kuvattu Opintopolussa hakukohteittain. Alla olevasta linkistä pääset sivulle, jolla on ilmoitettu hakuajat.  

Siirtymistä tutkinto-ohjelmasta toiseen (ent. pääaineen vaihtaminen) voi hakea kandidaatin tutkinto-ohjelmassa, maisterin tutkinto-ohjelmassa ja tohtorin tutkinto-ohjelmassa. Siirtymisen seurauksena opiskelijan opinto-oikeus alkuperäisessä tutkinto-ohjelmassa lakkaa. Pedagogisten opintojen suoritusoikeutta ei voi saada siirtymismenettelyllä.

Siirtymisen edellytyksenä on vastaanottavan laitoksen mahdollisuus ottaa ylimääräisiä opiskelijoita. Tutkinto-ohjelman vaihtoa hakevalla tulee olla suoritettuna haettavan tutkinto-ohjelman (pääaineen) opintoja.

Siirtyminen kandidaatin tutkinto-ohjelmasta toiseen

Kandidaatin tutkinto-ohjelman vaihtoa hakevan opiskelijan tulee olla suorittanut vähintään perusopinnot alkuperäisessä tutkinto-ohjelmassaan (pääaineessaan). Opiskelijalla tulee olla suoritettuna vähintään perusopinnot haettavasta tutkinto-ohjelmasta (pääaineesta). Haettavan tutkinto-ohjelman perusopinnot tulee olla suoritettuna vähintään arvosanalla hyvä (3/5). Mikäli opiskelija on saanut sivuaineoikeuden sivuaine- tai valintakokeen kautta hänen ei tarvitse osallistua valintakokeeseen uudelleen.

Journalistiikan, ja viestinnän tutkinto-ohjelmiin haluavan opiskelijan tulee osallistua yhteishaun valintakokeeseen ja valinta tehdään valintakoemenestyksen perusteella. Mikäli muihin tutkinto-ohjelmiin siirtymistä haluavia hakijoita on useampia kuin laitoksen on mahdollisuus ottaa, hakijat laitetaan järjestykseen haettavan tutkinto-ohjelman suoritettujen opintojen määrän ja arvosanojen perusteella.

 

Siirtyminen maisterin tutkinto-ohjelmasta toiseen

Maisterin tutkinto-ohjelman vaihtoa hakevan opiskelijan tulee olla suorittanut haettavasta tutkinto-ohjelmasta (pääaineesta) vähintään perus- ja aineopinnot.

Journalistiikan, puheviestinnän ja yhteisöviestinnän tutkinto-ohjelmiin haluavan opiskelijan tulee osallistua yhteishaun valintakokeeseen ja valinta tehdään valintakoemenestyksen perusteella. Mikäli muihin tutkinto-ohjelmiin siirtymistä haluavia hakijoita on useampia kuin laitoksen on mahdollisuus ottaa, hakijat laitetaan järjestykseen haettavan tutkinto-ohjelman suoritettujen opintojen määrän ja arvosanojen perusteella.

 

Siirtyminen tohtorin tutkinto-ohjelmasta toiseen

Tohtorin tutkinto-ohjelman vaihtoa hakevan opiskelijan tulee tehdä tutkimussuunnitelma ja opintosuunnitelma hakemaansa tutkinto-ohjelmaan. Hakemuksia käsitellään jatkuvasti.

 

Hakeminen ja hakuaika

Siirtymistä kandidaatin tai maisterin tutkinto-ohjelmasta toiseen voi hakea kerran vuodessa keväällä yhteishaun kanssa samaan aikaan. Tohtorin tutkinto-ohjelmasta toiseen siirtymistä voi hakea jatkuvasti.

Yhteishaun hakuajat

Dekaani myöntää opiskelijalle oikeuden siirtyä samantasoisesta ohjelmasta toiseen tiedekuntaneuvoston päättämien periaatteiden mukaisesti. Opiskelijan opinto-oikeus alkuperäisessä tutkinto-ohjelmassa lakkaa siirtymisen seurauksena.

 Sähköinen hakulomake