Tutkinto-ohjelman vaihtaminen (sähköinen lomake)

Humanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekunta.
Haettava vaihto