Tutkinto-ohjelman vaihtaminen (sähköinen lomake)

Humanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekunta.

Siirtymistä kandidaatin tai maisterin tutkinto-ohjelmasta toiseen voi hakea kerran vuodessa keväällä yhteishaun kanssa samaan aikaan. Tohtorin tutkinto-ohjelmasta toiseen siirtymistä voi hakea jatkuvasti.

Haettava vaihto