16.11.2017

Siir­ty­mi­nen uu­teen ope­tus­suun­ni­tel­maan ja tut­kin­to-oh­jel­maan (siir­ty­mi­sen pe­ri­aat­teet)

 Ennen syksyä 2017 opintonsa aloittanut opiskelija

 • Voit jatkaa opintojasi aiemman (2014-2017 tai 2015-2017) opetussuunnitelman mukaan 31.7.2020 asti. Tällöin tutkintosi rakentuu pääaineesi ja sivuaineiden mukaan.
 • Opetus järjestetään kuitenkin syksystä 2017 lähtien uuden opetussuunnitelman mukaisena.
  • oppiaineiden laatimien vastaavuustaulukoiden avulla näet mitä sinun tulee suorittaa saadaksesi tutkintosi suoritettua
  • jos suoritat tutkinnon (kandidaatin tai maisterin) ennen 31.7.2020 aiemman opetussuunnitelman mukaan, saat tutkinnon pääainepohjaisesta koulutuksesta
  • mikäli olet suorittamassa kandidaatin tutkintoa, voit suorittaa sen aiemman opetussuunnitelman mukaisesti ja sen jälkeen siirtyä suorittamaan maisterin tutkintoa uuden opetussuunnitelman mukaisesti

TAI

 • Voit siirtyä opiskelemaan uuden opetussuunnitelman (2017-2020) mukaan. Siirtyminen tapahtuu siten, että täytät siirtymislomakkeen ja toimitat sen tiedekunnan opintokansliaan. Pääaineestasi voit siirtyä vain saman alan tutkinto-ohjelmaan (ks. taulukko siirtymisvaihtoehdoista). Tieto siirtymisestä viedään lomakkeen perusteella opiskelijarekisteriin.
  • oppiaineiden laatimien vastaavuustaulukoiden avulla näet mitä suorituksia sinulla uuden opetussuunnitelman mukaisesta tutkinnosta jo on ja miten opintojasi jatkat
  • jos siirryt opiskelemaan uuden opetussuunnitelman mukaisesti, saat tutkinnon tutkinto-ohjelmasta ja tutkintotodistuksesi tulee olemaan sen mukainen
 • Suorittamasi opintokokonaisuudet säilyvät rekisterissä sellaisinaan.
 • Kaikki suorittamasi opintopisteet säilyvät suorituksinasi. Jos jotain opintojaksoa ei vaadittaisi uuden opetussuunnitelman mukaiseen tutkintoon, se sijoittuu vapaavalintaisiin opintoihin.
 • Uusien opetussuunnitelmien mukaisissa tutkinnoissa ei ole samanlaista sivuaineiden vaatimusta kuin aiemmissa tutkintorakenteissa. Tutkinto-ohjelmassa määritellään kaikki tutkintoon vaadittavat opinnot.

Syksyllä 2017 opintonsa aloittava opiskelija

 • Aloitat opinnot tutkinto-ohjelman ja uuden opetussuunnitelman (2017-2020) mukaisesti.