03.04.2019

Siir­ty­mi­nen tut­kin­to-oh­jel­maan

Ennen vuotta 2017 opintonsa aloittanut opiskelija voi suorittaa tutkinnon vanhan tutkintorakenteen mukaisesti eli pääainepohjaisesti 31.7.2020 saakka. Pääainepohjaisessa tutkinnossa opiskelija suorittaa opetussuunnitelman mukaiset pääaineopinnot ja tutkintoon vaadittavat sivuaineopinnot sekä viestintä- ja kieliopinnot. Halutessaan opiskelija voi siirtyä tutkinto-ohjelmaan, jolloin hän suorittaa uuden tutkintorakenteen ja tutkinto-ohjelman mukaiset opinnot. Tutkinto-ohjelman mukaiset opinnot määritellään tutkinto-ohjelman opetussuunnitelmassa. 

Opetus järjestetään syksystä 2017 alkaen uuden opetussuunnitelman mukaisesti. Uuteen opetussuunitelmaan siirtyminen eli opintojen suorittaminen uuden opetussuunnitelman mukaisesti ei kuitenkaan automaattisesti tarkoita uuteen tutkinto-ohjelmaan siirtymistä, vaan edelleen opiskelijalla on mahdollisuus tehdä opintonsa aiemman tutkintorakenteen mukaisesti. Tällöin hänen tulee suorittaa tutkintoon vaadittavat opinnot aiemman opintosuunnitelman sisällön mukaisesti.  

Ennen syksyä 2017 opintonsa aloittanut opiskelija

 • voit suorittaa tutkinto-oikeutesi mukaisen tutkinnon vanhan tutkintorakenteen mukaisesti eli pääainepohjaisesti 31.7.2020 saakka. Tällöin tutkintosi rakentuu vanhan tukintorakenteen mukaan ja vanhan opetussuunnitelman sisällön mukaan siten, että suoritat pääaineopinnot, tutkintoon vaadittavat sivuaineopinnot, viestintä- ja kieliopinnot sekä mahdollisia muita opintoja. 
 • Opetus järjestetään kuitenkin syksystä 2017 lähtien uuden opetussuunnitelman mukaisena.
  • Siirtymisen periaatteet ja uuden ja vanhan opetussuunnitelman vastaavuudet on kuvattu laitos- ja oppiainekohtaisesti opetussuunnitelmien yhteydessä, erillisissä siirtymisohjeissa ja vastaavuustaulukoiden avulla. Näistä näet miten aiemman opetussuunnitelman mukaiset opinnot vastaavat uuden opetussuunnitelman mukaisia opintoja. 
  • kun suoritat tutkinnon (kandidaatin tai maisterin) ennen 31.7.2020 vanhan tutkintorakenteen mukaisesti, saat tutkinnon pääainepohjaisesta koulutuksesta.
  • voit myös suorittaa kandidaatintutkinnon vanhan tutkintorakenteen mukaisesti ja sen jälkeen siirtyä suorittamaan maisterin tutkintoa tutkinto-ohjelmassa. 

TAI

 • voit halutessasi siirtyä suorittamaan tutkinto-ohjelman mukaista tutkintoa. Tällöin suoritat tutkintoon vaadittavat opinnot uuden tutkinto-ohjelman ja opetussuunnitelman 2017-2020 mukaisesti. Siirtyminen tapahtuu siten, että täytät siirtymislomakkeen ja toimitat sen tiedekunnan opintokansliaan. Pääaineestasi voit siirtyä vain saman alan tutkinto-ohjelmaan (ks. taulukko siirtymisvaihtoehdoista). Tieto siirtymisestä ja uudesta tutkinto-ohjelmasta kirjataan lomakkeen perusteella opiskelijatietoihisi.
  • laitos- ja oppiainekohtaisista siirtymäsäännöistä ja vastaavuustaulukoista näet mitä suorituksia sinulla uuden opetussuunnitelman mukaisesta tutkinnosta jo on ja mitä opintoja sinun tulee vielä suorittaa. 
  • jos siirryt uuteen tutkinto-ohjelmaan, saat tutkinnon tutkinto-ohjelmasta. Tutkintotodistukseesi tulee maininta siitä ohjelmasta, jonka mukaisen tutkinnnon olet suorittanut ja tutkintoosi sisällytetään tutkinto-ohjelmaan kuuluvat opinnot. 
 • Aiemmin suorittamasi opintokokonaisuudet säilyvät rekisterissä sellaisinaan. 
 • Kaikki suorittamasi opintopisteet säilyvät rekisterissä ja voit käyttää ne tulevassa tutkinnossasi. 
 • Uudessa tutkinto-ohjelmassa ei ole samanlaista sivuaineen vaatimusta kuin aiemmassa tutkintorakenteessa lukuun ottamatta viestinnän kandidaattiohjelmaa. Tutkintoon vaadittavat opinnot määritellään tutkinto-ohjelman opetussuunnitelmassa. 

Syksyllä 2017 tai sen jälkeen opintonsa aloittava opiskelija

 • Aloitat opinnot tutkinto-ohjelman ja opetussuunnitelman 2017-2020 mukaisesti.