05.10.2017

Humanististen tieteiden kandidaatin ja filosofian maisterin tutkinnon rakenne

HuK- ja FM-tutkintorakenteet

 
Humanististen tieteiden kandidaatin ja filosofian maisterin tutkinto
 

Tiedekuntaneuvoston päätökset 10.2.04, 23.3.04 ja 1.3.05.

FM-TUTKINTO 120 op

Pääaine 80 op
 • pro gradu -tutkielma 40 op
 • muut syventävät opinnot 40 op
Muut opinnot 40 op
 • esim. sivuaine, pääaineen täydentäviä tai vapaavalintaisia kursseja 

HuK-TUTKINTO 180 op

Pääaine 80 op 
 • perusopinnot 25-30 op
 • aineopinnot 50-55 op, joihin sisältyy tutkielma ja seminaari 10-15 op
Sivuaineopinnot, esim. 85 op
 • vähintään yksi perusopintokokonaisuus tai muu opintokokonaisuus
 • muita sivuaineita ja/tai valinnaisia opintoja
Viestintä- ja kieliopinnot, esim. 12-15 op 
 • pakolliset (10 op) ja mahdolliset valinnaiset opinnot

Kandidaatintutkielman laajuus on 6-10 pistettä. Kaikille pakolliset viestintä- ja kieliopinnot sisältävät äidinkielen viestinnän (3 op), vieraan kielen (3 op), toisen kotimaisen kielen (3 op) ja maturiteetin (1 op). Sivuaineen 85 op on vain esimerkki, jos pääaine- ja kieliopinnot ovat 95 op. Jos kieliopintoja on enemmän kuin 15 op, voi sivuaineopintoja ja muita opintoja olla vastaavasti vähemmän kuin 85 op, kunhan tutkinnon kokonaislaajuus on vähintään vaadittava 180 op. Sivuaineen aineopintoihin ei sisälly tutkielmaa.

Aineenopettajatutkinto

Aineenopettajan pätevyyteen tarvitaan aina maisterin tutkinto (ja edeltävä alempi korkeakoulututkinto).

Aineenopettajatutkinto FM 120 op

Pääaine 80 op
 • pro gradu -tutkielma 40 op
 • Muut syventävät opinnot 40 op

Muut opinnot 40 op

 • sivuaineopintoja, esim. 40 op pedagogisia opintoja

 • tai vapaavalintaisia opintoja/muita opintoja 
 • tai kieli- ja viestintäopintoja

 

Aineenopettajaksi tähtäävän HuK-tutkinto 180 op (esimerkki)

Pääaine 80 op 
 • perus- ja aineopinnot 75-80 op, joihin sisältyy tutkielma ja seminaari 15 op

 

Sivuaineopinnot   
 • vähintään yksi perusopintokokonaisuus tai muu opintokokonaisuus (esimerkiksi perus- ja aineopinnot 60 op ja 30 op pedagogisia opintoja)
 • tai muita sivuaineita ja/tai valinnaisia opintoja
Viestintä- ja kieliopinnot 
 • pakolliset 10 op ja mahdolliset valinnaiset opinnot

Kuvat ovat vain esimerkki siitä, miten opettajatutkintojen opintopisteet voisi jakaa alemman ja ylemmän tutkinnon kesken, kun pyritään lähelle, mutta ei ylittämään 180 opintopisteen laajuista kandidaatin tutkintoa. Vaaditut opinnot voivat sisältyä pelkkään FM-tutkintoonkin, jos pohjalla on esim. amk-tutkinto. Pedagogiset opinnot voivat olla kokonaankin joko HuK:ssa tai FM:ssa.