04.10.2017

Yhteiskuntatieteiden kandidaatin ja maisterin tutkinnon rakenne

Tutkintorakenne

Kandidaatin tutkinto (180 op)

Pääaineen opinnot (70–85 op)

 • Perusopinnot (25 op)
 • Aineopinnot (45–60 op)
  • Aineopintoihin sisältyy kandidaatintutkielma.
  • Sosiaalityön pääaineeseen voi sisältyä käytännön opetusta.

Kieli- ja viestintäopinnot (15 op)

 • Äidinkieli, toinen kotimainen kieli, yksi tai kaksi vierasta kieltä

Yleisopinnot (3–9 op)

 • Määritellään pääainekohtaisesti

Sivuaineopinnot ja muut opinnot (50–60 op)

 • Sivuainekokonaisuudet: perusopinnot 25 op, aineopinnot 35 op.
  • Vähintään kahdessa sivuaineessa perusopinnot tai yhdessä perus- ja aineopinnot (50–60 op).
  • Suositellaan aineopintojen laajuisia sivuaineopintoja yhdessä aineessa.
  • Sivuainevalinnoilla ei rajoituksia tai määritellään pääainekohtaisesti.

Vapaavalintaiset opinnot (11–37 op)

 • Tutkintoon on lisäksi suoritettava vapaavalintaisia opintoja siten, että opintojen kokonaislaajuus on vähintään 180 op.

 

Maisterin tutkinto (YTM, FM 120 op)

Pääaineen opinnot

 • Pro gradu -tutkielma (40 op)
 • Pääaineen syventävät opinnot (45–80 op)

Vapaavalintaiset opinnot

 • Muita pääainetta tukevia opintoja niin, että tutkinnon minimilaajuus (120/150 op) tulee täyteen.
 • Esim. kansainvälinen vaihto, opettajan pedagogiset opinnot, syventävät kieli- ja viestintäopinnot, harjoittelu