11.03.2019

Yhteiskuntatieteiden kandidaatin ja maisterin tutkinnon rakenne (pääainepohjainen tutkinto)

Tutkintorakenne

Kandidaatin tutkinto (180 op)

Pääaineen opinnot (70–85 op)
 • Perusopinnot (25 op)
 • Aineopinnot (45–60 op)
  • Aineopintoihin sisältyy kandidaatintutkielma.
  • Sosiaalityön pääaineeseen voi sisältyä käytännön opetusta.
Sivuaineopinnot (50-60 op) 
 • Sivuainekokonaisuudet: perusopinnot 25 op, aineopinnot 35 op.
  • Vähintään kahdessa sivuaineessa perusopinnot tai yhdessä perus- ja aineopinnot (50–60 op).
  • Suositellaan aineopintojen laajuisia sivuaineopintoja yhdessä aineessa.
Kieli- ja viestintäopinnot (15 op)
 • Äidinkieli, toinen kotimainen kieli, yksi tai kaksi vierasta kieltä
 
Yleisopinnot (3–9 op)
 • Määritellään pääainekohtaisesti

 

Vapaavalintaiset opinnot 
 • Tutkintoon on lisäksi suoritettava vapaavalintaisia opintoja siten, että opintojen kokonaislaajuus on vähintään 180 op. Vapaavalintaiset opinnot voivat olla sivuaineopintoja ja yksittäisiä opintojaksoja, kuten esim. ulkomailla suoritettuja opintoja, vapaavalintaisia viestintä- ja kieliopintoja ja/tai harjoittelu. 

 

Maisterin tutkinto (YTM, FM 120 op)

Pääaineen opinnot

 • Maisterintutkielma (40 op)
 • Pääaineen syventävät opinnot (45–80 op)

Vapaavalintaiset opinnot

 • Muita opintoja siten, että tutkinnon minimilaajuus 120 op tulee täyteen.
 • Vapaavalintaiset opinnot voivat olla sivuaineopintoja ja yksittäisiä opintojaksoja, kuten esim. ulkomailla suoritettuja opintoja, vapaavalintaisia viestintä- ja kieliopintoja ja/tai harjoittelu.