02.01.2017

Monitieteiset pelikurssit

Humanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekunta ja informaatioteknologian tiedekunta järjestävät yhteistyössä pelitutkimukseen ja pelikehitykseen liittyviä kursseja.

Kurssit toteutetaan monitieteisenä yhteistyönä, jossa on mukana asiantuntijoita humanistisesta ja informaatioteknologian tiedekunnasta sekä vierailijoita myös muilta aloilta. Kurssit ovat avoimia kaikille humanistisen ja informaatioteknologian tiedekunnan opiskelijoille.

Syksystä 2015 lähtien nämä kurssit voi sisällyttää osaksi taiteiden ja kulttuurintutkimuksen laitoksen koordinoimaa pelitutkimuksen ja pelisuunnittelun opintokokonaisuutta (25 op).

HTKA112 Pelin lumo - Näkökulmia digitaalisiin peleihin (5 op)

Kurssi on johdanto pelitutkimukseen ja tarjoaa läpileikkauksen Jyväskylän yliopistossa tehtävästä pelitutkimuksesta.

TIEA219 Pelisuunnittelu (5 op)

Kurssilla perehdytään pelisuunnitteluun erilaisten pelisuunnittelumallien ja käytännön harjoitusten kautta.

HTKA114 Peliprojekti (5 op)

Kurssilla suunnitellaan ja toteutetaan digitaalinen peli prototyyppiasteelle.