08.10.2018

Monitieteiset pelikurssit

Humanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekunta ja informaatioteknologian tiedekunta järjestävät yhteistyössä pelitutkimukseen ja pelikehitykseen liittyviä kursseja.

Kurssit toteutetaan monitieteisenä yhteistyönä, jossa on mukana asiantuntijoita humanistis-yhteiskuntatieteellisestä ja informaatioteknologian tiedekunnasta sekä vierailijoita myös muilta aloilta. Kurssit ovat avoimia kaikille Jyväskylän yliopiston opiskelijat.

Syksystä 2015 lähtien nämä kurssit voi sisällyttää osaksi taiteiden ja kulttuurintutkimuksen laitoksen koordinoimaa pelitutkimuksen ja pelisuunnittelun opintokokonaisuutta (25 op).

HTKA112 Pelin lumo - Näkökulmia digitaalisiin peleihin (5 op)

Kurssi on johdanto pelitutkimukseen ja tarjoaa läpileikkauksen Jyväskylän yliopistossa tehtävästä pelitutkimuksesta.

TIEA219 Pelisuunnittelu (5 op)

Kurssilla perehdytään pelisuunnitteluun erilaisten pelisuunnittelumallien ja käytännön harjoitusten kautta.

HTKA114 Peliprojekti (5 op)

Kurssilla suunnitellaan ja toteutetaan digitaalinen peli prototyyppiasteelle. 

peliprojekti.png

Sisältö

Kurssilla perehdytään pelisuunnittelun eri osa-alueisiin ja suunnitellaan monitieteisissä projektiryhmissä digitaalinen peli, josta toteutetaan vähintään pelattava prototyyppi.

Ajankohta

Kurssi järjestetään keväällä 2019 - tarkemmat aikataulut löytyvät Korpista. Osa aikatauluista sovitaan vasta kurssin alkaessa. Tapaamisten lisäksi kurssiin kuuluu paljon itsenäistä työskentelyä tiimeissä. Opintojakson suorittaminen edellyttää sitoutumista koko projektin ajaksi.

Hakeminen ja valinta

Kurssille on erillinen haku. Etusijalla valinnassa ovat humanistis-yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan ja tietotekniikan oppiaineen opiskelijat. Opintojaksolle valitaan hakemusten perusteella 12 - 20 opiskelijaa. Hakuprosessiin on hyvä suhtautua työnhaun harjoitteluna. Osallistuminen ei edellytä aiempaa kokemusta pelien tekemisestä, vaan kiinnostusta peleihin ja luovaan työskentelyyn. Toteutustekniikat valitaan ryhmäkohtaisesti pelisuunnitelman tarpeiden ja osallistujien osaamisen mukaan.

Hakuaika kurssille on 1.11.-15.11.2018.

Lähetä vapaamuotoinen yhden sivun pituinen hakemus ja opintorekisteriote osoitteeseen: tanja.valisalo@jyu.fi hakuaikana. Otsikoi viestisi: HAKEMUS / HTKA114. Kerro hakemuksessa, miksi haluat kurssille, mitä kurssilta odotat ja mihin erityisesti haluaisit projektissa keskittyä (esim. tietty pelikehityksen osa-alue, peliteknologia, peligenre tms.). Tee hakemus huolella - kuten tekisit työhakemuksen. Aseta hakemuksessasi kiinnostavuusjärjestykseen vähintään kaksi (2) seuraavista projektitehtävistä:

  • tuottaja
  • pelisuunnittelija
  • ohjelmoija
  • graafikko
  • äänisuunnittelija

Osa tuottajan tehtäviin hakeutuvista kutsutaan haastatteluun. Haastattelut toteutetaan ensisijaisesti 20.11.2018. Mikäli haet tuottajan tehtäviin, kerro hakemuksessasi, mitkä ajankohdat kyseisenä päivänä sopivat sinulle haastattelua ajatellen. Kerro myös, mikäli haastattelu ei kyseisenä päivänä onnistu ylitsepääsemättömistä syistä.

Opintojaksolle valituille ilmoitetaan viimeistään 5.12.2018. Valinnoissa huomioidaan kurssin sopiminen hakijan opintoihin ja uratavoitteisiin sekä hakijan aiemmat opinnot ja opintojen vaihe.

Korvaavuudet

Kurssin voi sisällyttää pelitutkimuksen ja pelisuunnittelun opintokokonaisuuteen. Kurssi korvaa tietotekniikan kurssin TIEA207 Aineopintojen projektityö. Korvaavuuksia muihin oppiaineisiin voi neuvotella omalla laitoksella.

Esitiedot

Kurssille hakevilta toivotaan suoritetuksi kursseja HTKA112 Pelin lumo (tai vastaava) ja TIEA219 Pelisuunnittelu. Ohjelmoijan tehtäviin hakeville on eduksi hallita vähintään TIEP111 Ohjelmointi 2 -kurssin tiedot.

Lisätietoja antavat kurssin vastuuopettajat:

Jukka Varsaluoma (jukka.varsaluoma@jyu.fi)
Tanja Välisalo (tanja.valisalo@jyu.fi)