21.11.2018

Tieto- ja viestintätekniikan opinnot

Humanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekunta järjestää opiskelijoilleen opiskelu- ja työelämätaitoja tukevaa koulutusta teknologiataidoissa. Tieto- ja viestintätekniikan opetusta järjestetään sekä erillisinä kursseina että integroituna laitosten omaan opetukseen.

Tieto- ja viestintätekniikan kursseista vastaa Saara Juutinen.

 Opetusohjelma syksyllä 2018

  • HYTP1001 Tieto- ja viestintäteknologian perusteet 1, 3 op
  • HYTP1002 Tieto- ja viestintäteknologian perusteet 2, 3 op
  • HYTP1150 Tiedon visualisointi, 3 op
  • Muista myös tutkielman tekijöiden tueksi järjestettävät TVT-klinikat - ilmoittautuminen Korpissa koodilla HTKP105

Opetusohjelma keväällä 2019

  • HYTP1100 Digitaalinen kuvankäsittely, 3 op
  • HTKA114 Peliprojekti, 5 op
  • Muista myös tutkielman tekijöiden tueksi järjestettävät TVT-klinikat - ilmoittautuminen Korpissa koodilla HTKP105