30.12.2017

Mitä TVT-taitoja tarvitset?

Tieto- ja viestintäteknologian taidot ovat edellytys opinnoista selviytymiselle ja työelämään astumiselle. Mitä taitoja jokaisen tulisi hallita ja missä niitä voi kartuttaa?

Opiskelutaidot

TAITO MISSÄ HANKITAAN?
Tietokoneen käyttöjärjestelmä
tiedostojen, kansioiden ja levyasemien hallinta, ohjauspaneelin ja tehtävienhallinnan käyttö
Tietoturva, internet, sähköposti

Sosiaalinen media ja verkkoviestintä

Kirjastojärjestelmät ja Internet-tiedonhankinta
JYKDOK-kokoelmatietokanta, muut tietokannat, verkkoaineistot
Korppi-opintojärjestelmä ja eHOPS (sähköinen henkilökohtainen opintosuunnitelma Korpissa)
Verkko-oppimisympäristöt (Moodle, Koppa)
Toimisto-ohjelmat
tekstinkäsittely, taulukkolaskenta,
esitysgrafiikka

Työelämätaidot

Työelämässä tarvittavat TVT-taidot on tärkeä ottaa haltuun jo opiskeluaikana, jotta työelämään astuminen onnistuu mahdollisimman sujuvasti. Tarvittavat taidot vaihtelevat aloittain. Osaamisalueita voivat olla esimerkiksi:

Hyödynnä tiedekunnan ja oman laitoksesi kurssitarjontaa. Seuraa myös muuta yliopistolla tarjottavaa tieto- ja viestintäteknologian opetusta.

Erikoistuminen 

Osa opiskelijoista erikoistuu jollakin tieto- ja viestintäteknologian osa-alueella. Erikoistuminen voi tapahtua esimerkiksi tutkielma-aiheiden, opintojen, työharjoittelun tai harrastuneisuuden kautta. Erikoistumisalueita voivat olla esimerkiksi musiikkiteknologia, viestintäteknologia tai opetuksteknologia.