17.08.2017

HTKA112 Pelin lumo - Näkökulmia digitaalisiin peleihin

(5 op)

Humanistisen tiedekunnan ja tietotekniikan laitoksen yhteistyössä järjestämä kurssi. Huom! Syksystä 2015 lähtien kurssin voi sisällyttää osaksi taiteiden ja kulttuurintutkimuksen laitoksen koordinoimaa pelitutkimuksen ja pelisuunnittelun opintokokonaisuutta (25 op). Myös aiemmin käydyn kurssin voi sisällyttää opintokokonaisuuteen.

>> Kurssiwiki (avoin vain kurssilaisille)

Sisältöpelinlumo_small.jpg

Kurssi perehdyttää pelitutkimuksen perusteisiin ja antaa pohjan pelisuunnitteluun perehtymiselle. Kurssilla käsitellään pelejä, pelaajiia ja pelaamista usean eri tieteenalan näkökulmasta monitieteisyyttä korostaen.

Osaamistavoitteet

Opiskelija
  • tuntee peleihin liittyvät keskeiset käsitteet
  • ymmärtää pelejä rakenteen, suunnittelun, pelaamisen tapojen, peliyhteisöjen ja pelikulttuurien näkökulmista
  • ymmärtää pelit ja pelaamisen monitieteisen tutkimuksen kohteena
  • osaa soveltaa analyysivälineitä pelien ja pelaamisen tarkasteluun

Kohderyhmä ja korvaavuudet

Kurssi on avoin kaikille humanistisen ja informaatioteknologian tiedekunnan opiskelijoille. Kurssi on aineopintotasoinen ja opiskelija voi halutessaan neuvotella siitä korvaavuuden omaan pää- tai sivuaineeseensa. Korvaavuudet on sovittu valmiiksi joihinkin oppiaineisiin. Tarkemmat tiedot löytyvät Korpista.

Opiskelumuodot

Luennot (vaihtuvia luennoitsijoita), yksilö- ja ryhmätehtävät.

Suoritus

Yksilö- ja ryhmätehtävien tekeminen hyväksytysti.

Kurssia koordinoivat:
Tanja Välisalo, tanja.valisalo(at)jyu.fi 
Jukka Varsaluoma, jukka.varsaluoma(at)jyu.fi