17.08.2017

HTKA115 Oppimisen teknologiat

(5 op)

Sisältö

Kurssilla tarkastellaan kriittisesti oppimisen teknologioita ja tekniikan käyttöä opetuksessa. Kurssilla tutustutaan keskeisimpiin työvälineisiin ja niiden mahdollisuuksiin, sekä arvioidaan erilaisten teknisten välineiden soveltuvuutta opetukseen ja oppimiseen. Kurssin aikana opiskelija tuottaa opetusmateriaaleja, joita voi hyödyntää myös kurssin jälkeen.

Osaamistavoitteet

Opiskelija

  • kykenee arvioimaan opetuksen teknologioiden soveltuvuutta omaan opetukseensa
  • hallitsee keskeisimmät teknologiset työvälineet ja kykenee oppimaan uusien käyttöä
  • kykenee itsenäiseen ja luovaan työskentelyyn oppimisen teknologioiden parissa

Kohderyhmä ja korvaavuudet

Kurssi on avoin kaikille humanistisen tiedekunnan aineenopettajaopiskelijoille. Tarkemmat tiedot löytyvät Korpista.

Opiskelumuodot

Luennot, työpajat, yksilö- ja ryhmätehtävät.

Suoritus

Yksilö- ja ryhmätehtävien tekeminen hyväksytysti.

Kurssin vastuuhenkilö on Tanja Välisalo (tanja.valisalo[a]jyu.fi).