17.08.2017

HTKP101 Tiedonhankinnan perusteet, verkkokurssi

Lukuvuonna 2013 - 2014 verkkokurssin korvaa kirjaston tiedonhankinnan kurssi LIB1THS Tiedonhankinnan solmukohdat, 1 op, joka järjestetään intensiivikurssina huhtikuussa. Ilmoittautuminen ryhmiin Korpissa:
maanantain ryhmä (vain kielitieteilijät) 
keskiviikon ryhmä I (klo 10 - 12)
keskiviikon ryhmä II (klo 12 - 14)

Humanistinen tiedekunta tarjoaa yhteistyössä kirjaston kanssa tiedonhaun perusteiden kurssia verkko-opetuksena.

Sisältö

Kurssin sisältönä on tiedonhaun prosessi hakutehtävän analysoinnista ja tiedonlähteiden löytämisestä ja valitsemisesta hakutulosten arviointiin ja viittauskäytäntöjen perusteisiin. Kotimaiset kirjasto- ja artikkelitietokannat, eritysesti oman kirjastomme JYKDOK, sekä NELLI-portaali käydään läpi huolella.

Katso ajantasainen kurssikuvaus kirjaston sivuilta.

Osaamistavoitteet

Kurssin suoritettuaan opiskelija hallitsee niin aiheenmukaisen tiedonhaun kuin verkkomateriaalien käytön perusteet.

Kohderyhmä ja esitiedot

Kurssi on suunnattu ensisijaisesti toisen vuoden opiskelijoille, ennen kandidaatintutkielmaan tehtäväksi. Kurssi soveltuu kuitenkin myös maisterivaiheen opiskelijoille tiedonhakutaitojen kertaamiseen ennen graduseminaaria.

Opetusmuodot

Itsenäinen perehtyminen oppimateriaaliin, verkkotehtävät.

Suoritus

Verkkotehtävien suorittaminen hyväksytysti.

Kurssin vastuuhenkilö on Tanja Välisalo (tanja.valisalo[a]jyu.fi).