17.08.2017

HTKP102 Johdanto tieto- ja viestintäteknologiaan, luennot

(3 op)

Tätä kurssia ei enää järjestetä lukuvuonna 2017-2018.

  • Mikäli olet aiemmin suorittanut kurssin HTKP103, niin voit suorittaa kurssin HTKP102 vielä lukuvuonna 2017-2018 seuraavasti: ilmoittaudu kurssin HYTP1001 luennoille JA ota yhteyttä kurssin opettajaan Tanja Välisaloon (tanja.valisalo@jyu.fi) tarkemman suorituksen sopimiseksi. 
  • Mikäli et ole käynyt kurssia HTKP103, niin suositeltavaa on ilmoittautua suoraan uuden opetussuunnitelman mukaiselle kurssille HYTP1001.

Kurssi suositellaan käytäväksi yhdessä kurssin HTKP103 Johdanto tieto- ja viestintäteknologiaan, harjoitukset kanssa.

Sisältö

Yliopiston tietotekninen toimintaympäristö, tietoturva, digitaaliset tekijänoikeudet, sosiaalinen media, tietoyhteiskunta.

Osaamistavoitteet

Opiskelija hahmottaa tieto- ja viestintäteknologian merkityksen opinnoissaan ja hallitsee opiskelussa tarvittavia perustietoja.

Opiskelumuodot

Kurssi koostuu luennoista ja oppimistehtävistä.

Tarkat luentoaiheet varmistuvat kesän aikana. Ensimmäisellä luentokerralla käsitellään myös kurssin suorittamiseen liittyvät käytännön asiat. Oppimistehtävät liittyvät luentojen aiheisiin, ja ne tehdään verkko-oppimisympäristö Optimassa.

Luentoaiheet syksyllä 2015:

  1. Johdanto, oman tvt-opintosuunnitelman laatiminen
  2. Tietokoneen laitteisto
  3. Sosiaalinen media ja verkkoviestintä
  4. Tiedonhankinta
  5. Tekijänoikeus
  6. Tiedon jakaminen

Suoritus

1) Osallistuminen luennoille, 2) tehtävät verkko-oppimisympäristössä ja 3) luentopäiväkirja tai tentti tai ryhmätyö (kurssitoteutuksesta riippuen).

Ajoitus

1. opiskeluvuosi, järjestetään vuosittain 1. periodissa

Kurssin vastuuhenkilö on Tanja Välisalo (tanja.valisalo[a]jyu.fi).