17.08.2017

HTKP103 Johdanto tieto- ja viestintäteknologiaan, harjoitukset

(2 op)

Tätä kurssia ei enää järjestetä lukuvuonna 2017-2018. 

  • Mikäli olet aiemmin suorittanut kurssin HTKP102, niin voit suorittaa kurssin HTKP103 vielä lukuvuonna 2017-2018 seuraavasti: ilmoittaudu kurssin HYTP1001 harjoitusryhmään JA ota yhteyttä kurssin opettajaan Tanja Välisaloon (tanja.valisalo@jyu.fi) tarkemman suorituksen sopimiseksi. 
  • Mikäli et ole käynyt kurssia HTKP102, niin suositeltavaa on ilmoittautua suoraan uuden opetussuunnitelman mukaiselle kurssille HYTP1001.

Kurssi suositellaan käytäväksi yhtä aikaa kurssin HTKP102 Johdanto tieto- ja viestintäteknologiaan, luennot kanssa.

Sisältö

Yliopiston tietotekninen toimintaympäristö, käyttöjärjestelmä, perusohjelmistot.

Kurssimateriaali on julkaistu Kopan avoimissa materiaaleissa ja sitä voi mainiosti hyödyntää myös itseopiskeluun.

Osaamistavoitteet

Kurssin käytyään opiskelija hallitsee

  • yliopiston tietoteknisen ja sovellusympäristön käytön
  • tehokkaan Internetin hyödyntämisen
  • tärkeimpien yliopiston verkkosovellusten käytön
  • toimisto-ohjelmistojen (tekstinkäsittely, taulukkolaskenta, esitysgrafiikka) peruskäytön
  • kuvankäsittelyn alkeet

Opiskelumuodot

Käytännön harjoitukset pienryhmissä.

 

Suoritus

Osallistuminen harjoituksiin. Tehtävien tekeminen hyväksytysti.

Korvaavuudet

Kurssista ei myönnetä korvaavuuksia, mutta erityisen hyvät taidot omaavalle voi sopia paremmin informaatioteknologian tiedekunnan tarjoama verkkokurssi ITKP101 Tietokone ja tietoverkot työvälineenä, joka on sisällöiltään samankaltainen, mutta on mahdollista suorittaa harjoitustyöllä.

Ajoitus

1. opiskeluvuosi. Järjestetään kerran lukuvuodessa.

Kurssin vastuuhenkilö on Tanja Välisalo (tanja.valisalo[a]jyu.fi).