17.08.2017

HTKP143 Digitaalinen kuvankäsittely

(4 op)

copy_of_autokuvat.jpg

Alkuperäinen kuva: The Library of Congress / Flickr. Muokattu kuva: Aleksi Murtojärvi.

Sisältö: Digitaalisen kuvan ominaisuudet, kuvan perusmuokkaus kuvankäsittelyohjelmalla, kuvien julkaisu erilaisilla alustoilla, kuvamanipulaation alkeet.

Osaamistavoittet: Opiskelija tuntee erilaisia kuvankäsittelyn työkaluja ja digitaalisen kuvan ominaisuudet. Opiskelija hallitsee kuvankäsittelyn perustoiminnot ja osaa muokata kuvia verkko- ja painojulkaisua varten.

Opiskelumuodot: Verkko-oppimateriaaliin perehtyminen ja harjoitustehtävät.

Suoritus: Itsenäinen työskentely verkko-oppimisympäristössä ja harjoitustehtävät.

Arviointi: Hyväksytty - hylätty.

Kurssin vastuuhenkilö on Tanja Välisalo (tanja.valisalo[a]jyu.fi)